Menu

Klingen

1919-07-25

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Sophus Danneskjold-Samsøe takker for opfordringen og forstår, at Salto har været tilfreds med hans omslagstegning. På grund af sine sommerplaner kan han imidlertid næppe nå at levere noget til et planlagt ”kvindenummer”.

Transskription

Stengaarden pr. Borre. 25 Juli 19.

Kære Salto: Tak for opfordringen, som viser mig, at De har været nogenlunde tilfreds med omslaget sidst. Jeg selv finder min tegning meget tynd, hvorimod Cato's andel i arbejdet er udmærket, hvad De gærne maa hilse og sige ham. Mine sommerplaner ere blevne ændrede. Jeg kommer næppe til Københ. den første maaned, jeg skal herfra over paa en gaard hos min familie og male, den ligger kun en cycletur herfra. Adresse: Nordfeld pr. Stege. Jeg ved saaledes ikke, hvorledes jeg skal kunne møde med et bidrag til "kvinde"-numret. Det daarlige sommervejr har foraarsaget, at jeg ikke har faaet

mine billeder færdige, det er skovinteriører, som jeg saa fortsætter til næste aar, hvad der i øvrigt kun kan gavne resultatet. - Jeg har sort lithografisk kridt med, faar jeg lavet noget, som De kunde tænkes at have brug for til bladet, skal jeg sende Dem det forsøgsvis. Venlig hilsen Deres heng. S. Danneskjold.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Der hentydes til Danneskjold-Samsøes forsidetegning til juni-nummeret 1919.
Det omtalte kvindenummer blev ikke til noget.

Borre, Møn

Brevkort, poststemplet Mandemark

Frederiksberg

Maler
Ax. Salto
Edw. Glæselsvej 1
København
F.

Chr. Cato

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.