Menu

Klingen

1918-11-02

Afsender

Otto Gelsted

Modtager

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Otto Gelsted takker for Sophus Claussens Samlede Værker, som han har anmeldt i Fyns Venstreblad, og lykønsker med Løvetandsfnug. Samtidig håber han, at Klingen må få digtet til Gottschalk.

Transskription

2. Nov. 18

Kære Hr. Sophus Claussen.

Hjertelig Tak for de "Samlede Værker" - naar jeg ikke straks skrev og takkede for dem, er Grunden den, at jeg gerne samtidig vilde sende Dem Anmeldelsen i "Fyns Venstreblad". Jeg har haft Glæde af at skrive den Anm., men om De vil synes, jeg har faaet noget fornuftigt ud af det, er et mere betænkeligt Spørgsmaal.
Til Lykke med Afslutningen af "Løvetandsfnug". Naar De igen stiger ned paa Jorden, tør vi maaske haabe, at De vil forsøge at bringe Digtet til Gottschalk frem paa Overfladen. Digtet er jo som skabt for "Klingen", saa De vil tilgive vor Skuffelse.
Der er et Par Trykfejl i Anmeldelsen i Venstrebladet, et overflødigt "i" i Linien: samtidige Debutsamling "Vers" - og Digtet "Mennesket og Digteren" i Fabler er blevet kaldt "Mennesket og Dyret".
Venlig Hilsen,
Deres ærbødigst hengivne

Otto Gelsted,
Kerteminde.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Sophus Clausens Løvetandsfnug er en essaysamling udgivet i 1918.
Clausen fandt digtet, han havde skrevet i selskab med Albert Gottschalk, og det blev bragt i Klingen, II. årgang nr. 2.
Gelsted anmeldte Claussens Samlede Værker i Fyns Venstreblad 2.11.1918.

Kerteminde

Klingens brevpapir

Frederiksberg
Albert Gottschalk

Det Kongelige Bibliotek, breve til Sophus Claussen, NKS 4978, kvart