Menu

Klingen

1918 februar før 26/2

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto foreslår Uttenreitter at udstille sine tegninger til broderier. Endvidere kommenterer han, hvilke digtere, der ligger lovlig langt fra Klingen, Johannes Jørgensen og Kai Hoffmann f.eks., og at han er skuffet over mange digteres leverancer til andre af tidens tidsskrifter. Endelig følger en oversigt over løfter fra medarbejdere i ind- og udland, der vil sende tekster og billeder til kommende numre.

Transskription

Kære Poul

Jeg synes at Broderiet er nydeligt Du skulde prøve ved Lejlighed at udstille nogle af de Broderiarbejder - f.Eks. i en Montre paa Efteraarsudstillingen. De vilde nok blive antagne. Det vilde maaske ogsaa more den Dame som har syet dem. Kamma syntes ogsaa om det.
__
Jeg er ikke sikker paa at vi ikke i nogen Grad tager præget af 'Klingen' ved at bringe Ting frem af Joh. Jørgensen Hoffmann o.l. som nok er mere væsensforskellige fra os end vore hidtidige Digtere; det er mig forresten noget af en Skuffelse at se at Buchholtz nu ogsaa skal skrive i Sort paa Hvidt. I 'Vor Tid' optræder han ogsaa. Saa er der jo ikke Spor Grund for os til at bringe mere af ham naar han lige saa godt kan læses de andre Steder.
Da det ogsaa nu begynder at knibe med at faa Digte synes jeg at der [er] al Grund til at indskræn[ke] den skønliterære Side af Bladet til kun at omfatte de Ting som enten kun kan læses i Klingen (H.B. - Gelsted) eller som er absolut i Samklang med Bladet[s] øvrige Læse- og Billedstof. Nu i Øjeblikket ser det jo ud som om Læsestoffet kommer lidt rigeligere til os; jeg har 3 producerende Korrespondenter i Paris (Fischer, Torsteinsson og Winding ), 1 i Berlin Walden foruden Løfte om forskellige Ting herhjemme. Jeg faar tilsendt Cliché'er fra Walden (Archipenko Kandinsky Chagall) og Fot. fra Paris

Jeg sender hermed et indsendt Digt som jeg vil bede dig besvare. Giersing havde ikke særlig Mod paa at anmelde den Pjese, men han havde ikke læst den uden flygtigt.
Digtet Pyramiden er sat, men det vil I altsaa nødigt have frem?
Buchholtz' Digt gør forresten megen Lykke saa i hvert Fald Publikumssukces'en har det ikke skadet. Bladet (de 2 sidste Nr.) er udstillet i Trydes Udhængsskab for Tiden altsaa pillet fra hinanden. Det vækker en Del Panik.
Jeg traf Eggert i gaar hos Brønnum. Han var i Hovedstaden med en Fange. Den samme gamle Svend.

Mange Hilsner
Din hengivne Axel Salto

p.s. Jeg er ikke sikker paa at du skal lade de sidste Vignetter komme! - maaske den sidste. Jeg har en liggende af dig (endnu ikke benyttet) som er bedre.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Dansk

Det udaterede brev må være skrevet efter modtagelsen af Sigurd Schultz’ Ny Horisont, omtalt i brev fra Schultz 7.2.1918, og ligeledes efter et udateret brev fra februar 1918, hvor Giersing nævnes som evt. anmelder af publikationen. Sandsynligvis er det fra omkring det tidspunkt, hvor Otto Gelsted opfordrede Hoffmann til at skrive til Klingen og fik ja, Hoffmann takker 10.2. og kvitterer med et digt 14.2. Brevet må under alle omstændigheder være før 26.2.1918, da Salto i brev til Uttenreitter udtrykker glæde over Hoffmanns digt.

Poul Uttenreitter fik udstillet broderier på Kunstnernes Efterårsudstilling 1918. De var udført af Gerda Galster efter hans tegninger.
Den omtalte pjece er Sigurd Schultz’ Ny Horisont, der var tilsendt Klingen 7.2.1918.
Gelsteds digt ”Pyramiden” kom ikke i Klingen.
Til tidsskriftet Sort paa Hvidt bidrog Buchholtz bl.a. 7.2.1918 med fortællingen ”Natlogi”. Mange af Klingens bidragydere skrev i bladet, Bønnelycke skrev f.eks. både digte og kunstanmeldelser.
I tidsskriftet Vor Tid med undertitlen Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Forskning og Kritik, bidrog Buchholtz f.eks. til januarnummeret 1918 med ”Cowboyen og de danske Piger” (s. 15-30). Bønnelycke og Kai Hofmann bidrog ligeledes til tidsskriftet.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.