Menu

Klingen

1918-01-28

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for brev og tilsendte bidrag til Klingen og bløder op på opsangen i hans tidligere brev til Uttenreitter. Endvidere argumenterer han for at optage visse vigtige navne blandt forfatterne ”uden censur”, f.eks. Otto Gelsted og Johannes Buchholtz, skønt der havde været delte meninger i redaktionen om et digt af sidstnævnte.

Transskription

28/1 1918

Kære Poul

Tak for dit Brev med Bidragene. Jeg var noget gal i Hovedet paa dig i mit sidste Brev det tager du mig forhaabentlig ikke ilde op. Du maa huske det Digt af B. var det eneste Bidrag jeg ikke var blevet snydt for eller som ikke igen var taget fra mig. Det er trykt og der er læst Korrektur og det hele. Et Træsnit af Sigurd S. er ført over paa Sten for at bruges nu fordi det passer paa en Side med Digtet. Det hele var lavet i Stand og det eneste sikre Punkt i Bladets Indhold. Du kan da nemt sætte dig ind i min Ærgrelse over at se det væltet; Og jeg tror at I i nogen Grad dømmer Digtet forkert. Kan B. staa inde for det kan vi vel ogsaa. Jeg mener nu at vi bør lægge Vægt paa visse Navne som netop bør være u.c. som saa arbejder tryggere, mere solidarisk med os og som saa ogsa sender os gode Ting. Jeg tror forresten ikke B. ikke anser dette sidste Digt for godt. Jeg vil bede dig forklare Sagen for ham, skal jeg nemlig forklare den x) maa jeg sige at det er kasseret mod min Overbevisning men at det iøvrigt er dig som har Ansvaret for de optagne Digte. Saa maa din Stilling ikke være behagelig. Saa ser de unge Malere herovre anderledes paa det. De siger: Bladet er ungt, Bladet er vores. Vi har der en Arena der vil vi optræde Kasserer Bladet vores Ting kasserer vi Bladet og saa er det færdigt.
Det er endnu lykkedes mig i Fredsommelighed at udøve en vis Kontrol med Bidragene og det vil jeg vedblive med, men iøvrigt kan jeg fuldstændig billige deres Synsmaader. Der er selvfølgelig kun Tale om de talentfulde Malere. De andre faar et Spark i Enden.
Ogsaa Gelsted anser jeg, trods en Uoprindelighed han sikkert arbejder sig ud over, for saa værdifuld at jeg vilde tage alt hvad han sendte ind i Tillid til at hans egen Dom var den bedste. Jeg tror det er det bedste Standpunkt vi kan tage. Ellers kunde Digterne (bl. Buchholtz) jo sige: De kasserer Digte af mig der er en anerkendt god Digter med hvilken Ret opkaster de sig til Dommere over mig!
Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

x) Det bliver jeg vel i hvert Fald nødt til

[vertikalt i venstre margin:]
Jeg vil meget gerne have endnu et Digt af H. B. -
M.H.T. Billedstoffets Mængde skal jeg betale extra naar der er mer end 7 Sider Billeder i et Nr.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

”B” er Johannes Buchholtz, hvis digt ”Vejen til Helvede” blev bragt med Sigurd Swanes træsnit over.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.