Menu

Klingen

1917-11-15

Afsender

Alf Larsen

Dokumentindhold

Beklageligvis har Alf Larsen ikke noget klar til Klingen, men han stiller redaktionen i udsigt, at han vil få ro til at gøre noget færdigt til januarhæftet 1918, når han kommer til Norge en af dagene. Han kritiserer - med henvisning til Thøger Larsen og August Strindberg - unge maleres mangel på realistisk sans. Tidsskriftet spår han ingen lang levetid, hvis det ikke bliver mere indholdsrigt og fri for Saltos umodne tekster, dog er andet nummer bedre end første.

Transskription

Vældegaard, Gentofte 15/11, 17.

Kjære herr Poul Uttenreiter,
Det er en skam av mig at jeg endnu ikke har faat sendt noget bidrag til "Klingen". Men sagen er at mine lader for øieblikket er tomme, d.v.s. jeg har intet helt færdigt, som gaar an. Jeg har strævet med et par digte i det sidste, som jeg vilde ha sendt, men jeg har været saa daarlig oplagt og saa forstyrret av andre ting, at jeg har opgit det i øieblikket. Jeg reiser nu

en av dagene til Norge. Der vil jeg hurtig falde til ro og skal da se at faa noget avskrevet saa det kunde komme paa i Januarheftet, hvis De synes om det.
Det første jeg kan sende Dem blir vist kun et par digte; men siden kunde jeg kanske faa avskrevet noget prosa, nogle aforismer f.ex., som De kanske ogsaa kunde bruge.
Thøger Larsens bemærkning var nu ikke dum. De unge malere synes ikke at ane noget om det kvantitatives betydning og magt. De kunde trænge til at lægge sig

Strindbergs ord paa sinde: "Thy det stora är dock stort och det lilla är lilla!" Dog var det ikke i den retning "Klingen" forfærdede mig, men nok i en anden. Jeg tænkte straks: det gaar ikke, det er for lidt for halvanden krone! Hvis ikke bladet strammer sig op med indhold og reproduktioner saa gaar det istykker med den første aargang, det er sikkert nok. Der maa være mere plads til tekst. Disse smaa stumper duer ikke. Og saa maa den ellers udmærkede Salto forskaane os for denslags gyselige pueriliteter i finalen som

at "sænke fanerne", "samtale under de himmelse [sic] palmer med hellige mænd", male "til glæde for Pallas Athene" etc. Denslags er strengt forbudt efter konfirmationen!
Men for nu ikke at være altfor fordringsfuld vil jeg dog sige at andet hefte er betydelig bedre end første.
Hils Gelsted saa flittig fra mig, bare han nu ikke ruinerer sig paa de nye whiskypriser, jeg tænker med bekymring paa ham og raader ham til, hvis det er gjørligt, at oprette et lidet privat og hemmeligt brænderi; det gjorde Adelborg da han var i Berlin og ikke kunde drikke tyskernes brændevin.
Med venlig hilsen
Deres ærbødige Alf Larsen.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

De kritiserede citater af Axel Salto stammer fra dennes artikel ”Jens Adolf Jerichau” i tidsskriftets første hæfte.
Alf Larsen blev en flittig bidragyder til Klingen fra I. årgangs nr. 4.

Gentofte
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.