Menu

Klingen

1917-11-27

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto opsummerer indholdet af decemberhæftet 1917, der desværre bliver uden digte af Sigurd Swane, men til gengæld med digte skrevet af en 9-årig dreng og omtale af Ovids Elskovskunsten. Endvidere fremsætter han overvejelser om kommende numre, bl.a. et viet Sigurd Swane, og så synes han ikke, det er nødvendigt at undskylde en trykfejl i Elskovskunsten.

Transskription

27/11 1917

Kære Poul
Det er kedeligt om der ikke er noget i S. Swanes Digte vi kan bruge, burde vi ikke tage et der er vel nok noget som ingen Skade gør.
Jeg havde ellers tænkt af Art.: Til Orientering skulde i denne Gang paa en Side inde i Bladet men naar Gelsted foretrækker at den staar paa Omslaget og der jo ogsaa ellers vilde komme to Bidrag af G. efter hinanden har jeg skudt den helt ud til næste Gang og sat de 3 svenske Digte af den 9 aars ind i Stedet.
De er jo virkelig gode, især det første. Det er udmærket Stof. Jeg havde først den Tanke at det var dig el. Gelsted der havde skrevet dem. Det er det maaske ogsaa, men det er jo lige meget.
Jeg tror nok at der bliver Brug for de 6 Hefter Nr. 2 herinde. Vi fremstiller jo ikke noget nyt Oplag inden Jul. Send hvad du kan undvære. Wildenvey har slet ikke

svaret mig; maaske er han bortrejst.
Jeg foreslaar at vi tager tager Swane i Februar heftet vil du saa skrive om ham?
I Gelsteds Anm. af Elskovskunsten paataler han Skødesløsheden i Udtrykket "Fyrsten er han der og hun. Det er naturligvis rigtigt men det beror paa en Trykfejl som Walt selv har rettet i en Del Exemplarer men ikke i alle; der skal naturligvis staa: han der og han men naar det er en Trykfejl og ikke en Oversætterfejl er der vel ingen Grund til at opholde sig mere ved den; især da der senere staar en Bemærkning om Tryfejlene. Jeg vil derfor foreslaa (Walt vil sætte Pris paa det) at vi stryger det i Anm. Der staar i Forvejen et andet Udtryk "iblandt Pigernes Flok" som saa vel alene kan illustrere den Skødesløshed Gelsted anker over. Dette kan G. vel ikke have noget imod.
Ellers gaar det godt; der kommer stadig nye Abonnenter. Jeg sender dig Indholdsfort. og et Fot. af en Tegning af Rodin, som kommer i næste Hefte.
Med venlig Hilsen Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Sigurd Swanes digtsamling, der var blevet afvist af Gyldendal, er tidligere omtalt i brev fra Sigurd Swane til Uttenreitter 16.11.1917.
Det lykkedes ikke at hverve Herman Wildenvey som medarbejder.
”Walt” er Walt Rosenberg, der havde oversat og skrevet indledning til Publius Ovidius Naso: Elskovskunsten, der udkom sidst i 1917 med originallitografier og vignetter af Axel Salto.
Det blev ikke februarhæftet, men aprilhæftet 1918, der blev viet Sigurd Swane, og her blev der også bragt et af hans digte.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.