Menu

Klingen

1917-11-21

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto gør status over Klingens decemberhæfte 1917. Der bliver gjort forsøg på at få et digt af Herman Wildenvey, alternativt må man bringe endnu et af Gelsted. Endvidere skriver han om abonnementstallet, som anslås til over 400, om salget af Elskovskunsten og om Edvard Weies salgssucces som følge af Klingens artikel om ham.

Transskription

21/11 1917

Kære Poul
Tak for Manuskripterne.
Jeg har lige skrevet til Wildenvey om et Bidrag til Dec. Heftet for ikke at tage Gelsted saasnart igen. Hvis han ikke har noget sætter vi G's Digt ind.
I Stedet for Reliefferne fra Java sætter jeg en Tegning af Rodin (Fot.) og et Træsnit af mig selv hvis det kan reproduceres tilfredsstillende direkte paa Papiret i Heftet. Men saa har vi ogsaa Stof nok. Maaske man skulde sammendrage Gelsteds Digt til én Side. Det fylder noget lidt paa to. I første Tilfælde faar vi Plads til Christen Hansen - hvis de kommer og hvis de dur.
Der er god Gang i Abonnementstegningen. Vi er vel nok oppe paa de 400 nu. Vi bliver nok nødt

til at optrykke 2det Hefte, da der desværre er udleveret saa mange Prøvehefter og solgt enkelte Exp. For Fremtiden kan man kun faa det fra Expeditionen naar man tegner Abonnement. Jeg har tænkt at sætte Enkelte Hefter op til 2 Kr.
Der er kun 19 Stk. tilbage hos Cato.
Elskovskunsten er der kun 39 Stk tilbage af. Vi har standset Salget til Boghandlerne. Vi maa have fulde 35 Kr. for Resten.
Weie bliver efter Omgangen i Kl. overrendt af Købere. Han befinder sig ovenud vel ved det.
Mange Hilsner
Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Der blev bragt to tegninger af den netop afdøde Auguste Rodin i decemberhæftet, mens Saltos træsnit ikke kom med.
Herman Wildenvey kom ikke til at levere noget til Klingen, så Otto Gelsted måtte igen holde for.
Heller ikke den omtalte uidentificerede aforismeskriver Christen Hansen (eller Kristen Hansen, som han omtaltes i brev fra Salto til Uttenreitter 19.11.1917) kom til at bidrage.
”Omgangen i Kl.” hentyder til værkgengivelserne af Edvard Weie og artiklen om ham af S. Danneskjold-Samsøe i novemberhæftet 1917.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.