Menu

Klingen

1918-10-05

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted må blive lidt længere i København, da han har lovet Salto at prøve at skrive en artikel til det kommende nummer, og de også er i færd med at forsøge at skaffe yderligere originalt stof, evt. et digt af Bønnelycke med skyskrabere og Brooklynbroen. Videre kritiserer han Bønnelyckes oversættelse af en artikel af Rodin og fortæller om litografierne til Brorson-bogen.

Transskription

Kære Poul. - Jeg naar ikke til Kertem. før Tirsdag, for jeg har lovet Salto at prøve paa at skrive en Omslagsart. om Hansens franske Billeder i Ordrup. Jeg tror nu ikke, jeg kan. Men jeg maa altsaa

derud Mandag. Vi har telegraferet til Alf efter Bidrag (Svar betalt) og skrevet til Levy (dur Levys ikke saa meget, saa gemmer vi det.) Det vil være rart at undgaa Huntington Wright og faa originale Bidrag i Stedet. Bönnelycke har lavet et Digt i Form af Skyskrabere og Brooklynbroen o.s.v. I. Grünewald synes det er godt, jeg har ikke set det. Men det skulde saa maaske paa. Bladet kommer først d. 17. Første Nr. i 2000 Ekspl. - Litografierne til Brorson-bogen skal først trykkes efter Teksten, saa Axel kan arbejde paa dem imens. Axel havde hørt, at Nordiske Forfatts Forl. havde standset s. Betalinger. Budtz-Müller er ikke ansat der mer, saa jeg traf ham ikke.
Din Ven Otto

[lodret i højre margin:]
Bonnelycke har oversat en Art af Rodin. Det rene Svineri! Den er sat og der er læst Korr. Men hver anden Sætning er forkert

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Poststemplet i København 10.5.1918

Det blev Knud Millech, der skrev artiklen om ”Hansens franske Billeder”, dvs. Ordrupgaardsamlingen.
Bønnelyckes digt kom først i Klingen II. årgang nr. 9.

København

Brevkort

Kerteminde

Hr. cand. jur.
Poul Uttenreitter
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.