Menu

Klingen

1919-03-13

Afsender

Alf Larsen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Alf Larsen frygter, at nogle lovede bidrag af to landsmålsdigtere vil komme for sent til Klingens martshæfte. Han vil forsøge også at få noget fra Wildenvey og Bull for at der kan komme et norsk nummer af tidsskriftet.

Transskription

Hudø pr. Tjømø 13/3, 19

Kjære herr Axel Salto,
Deres brev fik jeg først igaar. Det hadde været veien om Gyldendal i Kristiania og vi hadde ikke hentet posten paa et par dage. Allerede det er vel nok til at mit bidrag vil komme forsent til Marsnummeret. Desuten har sikkert Gelsteds optimisme spillet ham et puds igjen. Jeg har ganske vist faaet løfte fra de nævnte forfattere, men naar De vil holde dette løfte, ja se det er en anden sag. Fra den ene av

maaldikterne, Kristoffer Uppdal, fik jeg et digt netop idag, men jeg maa først sende det til Kra. for at faa det maskinskrevet, ellers er jeg ræd for at det blir for mange trykfeil. Fra Aukrust (den anden maalmand) venter jeg snart svar. Ham stoler jeg paa. Naar jeg nu om nogle dage (sikkert inden en uke) kommer til Krania, er det mulig jeg med magt kan faa fravristet Wildenwey et eller andet. Med Bull er det værre. Men da det nu,som sagt, formodentlig alligevel blir for sent til marsnummeret, skal vi saa ikke

2)
vente og se om jeg ikke kunde faa samlet saapas sammen til næste eller næstnæste gang at det med rette kunde bli et slags "norsk" nummer? Jeg gir mig saa ogsaa tid et par dage med at gjennemse mine egne ting. Jeg har i disse dage siddet med et arbeide for Gyldendal, som jeg skulde ha fra haanden. Det er færdig nu.
Altsaa hører De meget snart fra mig. Hvad tid er seneste indleveringsfrist for bidrag til det næste hefte ?
Med venlig hilsen og tak for sidst!
Deres hengivne
Alf Larsen.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Norsk

Digtene af Aukrust og Uppdal kom først i hhv maj- og juni-nummeret. Wildenvey og Bull gav ingen resultater.

Hudø pr Tjømø
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.