Menu

Klingen

1917-10-22

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto synes ikke om de tilsendte eksemplarer af Der Sturm. Han er travlt optaget af de kommende hæfter af Klingen og ikke mindst af at få hæfte 2 færdigt til udgivelse samtidig med Kunstnernes Efterårsudstillings åbning 3. november. Videre kommenterer han placeringen af et litografi i bogen Elskovskunsten.

Transskription

22/10 1917

Kære Poul
Tak for alt det meget tilsendte. Der Sturm virker ubehagelig uhaandterligt, er jo egentlig noget af et Lokumspapir, men lad os bare udveksle.
Jeg har nu skrevet til Sophus Claussen at Klingens 2det Nr. kommer den 3die Nov for at komme samme Dag som Efteraarsudstillingens Fernisering. Bladet bringer en Omtale af Uds. og lægges derfor frem ved Indgangen. Paa den Maade faar vi nok nogle Abonnenter.
Hvis du kender Kai Nielsen er det udmærket hvis du skriver om Bidrag ellers er det vel nok saa rimeligt at jeg gør det; jeg kender lidt til ham.
Til Februar kommer der et Farvelitografi og Billeder af Naur frem (han skal have Uds.)
Januar er ikke bestemt endnu. Vi kan jo tage Swane hvis ikke en Udstilling gør en anden aktuel, dette er jo af en vis Betydning for vedkommende.
Da Buchholtz's gode Digt jo er saa kort kunde vi jo særlig hvis det kommer til at knibe

med andet Stof bringe et Digt til hvis du kan skaffe et. Det er jo Julemaaneden. Tænk herpaa.
Dit Ornament til Omslaget er udmærket anvendeligt og det kan vi bruge Gang paa Gang.
Litografiet med Moderen og Barnet kan jo nok synes lidt umotiveret ved Sabinerindernes Rov. Der er en spinkel Tilknytning til Texten derved at Sabinerinderne jo blev bortførte med det udtrykkelige Formaal at skaffe deres Bortførere Børn til Slægtens Vedligeholdelse. Bogen kan foreligge maaske allerede paa Lørdag.
Fødselsdagen er den 17 Nov.

Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

p.s. Førstkommende Lørdag holder vi en Indvielsesfest af vort nye Hus. Du kan vel ikke vise dig i Landskabet ved den Lejlighed? med Kone naturligvis!
A.S.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Klingens omtale af Kunstnernes Efterårsudstilling var skrevet af Salto selv.
Kai Nielsen blev kontaktet, men bidrog ikke til Klingen.
Den omtalte udstilling af Albert Naur fandt sted i Dansk Kunsthandel i februar-marts 1918.
Kommentaren om den umotiverede placering af et litografi over for Sabinerindernes rov gælder Saltos litografi af en mor med sit spæde barn placeret over for passagen om Sabinerinderne i Publius Ovidius Naso: Elskovskunsten, oversat og indledt af Walt Rosenberg, trykt af Chr. Christensen, med litografier og vignetter af Axel Salto. Bogen, der var nummereret og signeret af Axel Salto i november 1917, blev anmeldt af Otto Gelsted i Klingens I. årgang nr. 3.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.