Menu

Klingen

Dokumenterne år for år - 1920

Søgeresultater: 50

1920-01-03

Albert Naur

Axel Salto

Albert Naur opdagede, da han kom hjem fra Paris, at han ikke længere modtog Klingen. Han spørger sig selv, om Salto er …

1920-01-13

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted sender Poul Uttenreitter Alf Larsen-bogen og beretter om dagligdagen hos familien Salto, hvor der spilles …

1920-01-19

Albert Naur

Axel Salto

Albert Naur vil hellere møde Salto tirsdag hos Cato for at lave litografier.

1920-01-21

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted håber på at få lov til at benytte Uttenreitters vignetter i sin digtsamling De evige Ting. Han fortæller v…

1920-01-27

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted svarer på flere breve, bl.a. takker han på Nyt Nordisk Forlags vegne Uttenreitter for indsatsen i forbinde…

1920-01-27

Axel Salto

Albert Naur

Aksel Salto opfordrer Albert Naur til at udføre mindst to af litografierne til Klingens kommende nummer, da han så læng…

1920-01-30

Harald Giersing

Axel Salto

Harald Giersing sender sammen med brevet et par træsnit af Helge Jensen, som efter hans mening fortjener en opmuntring …

1920 februar

Helge Jensen

Axel Salto

Helge Jensen takker for brev, han sender blokke og vil også gerne fremover levere træsnit til Klingen.

1920 februar

Emil Bønnelycke

Axel Salto

Emil Bønnelycke beder Salto om at vente med at returnere Tom Kristensens manuskripter, som han ikke finder så ringe, me…

1920-02-xx

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted vil efterkomme Uttenreitters korrekturændringer og spørger til hans syn på van Gogh. Han vedlægger to digt…

1920, efter 20. februar

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted takker for Uttenreitters brev og beklager fejl på trykkeriet i forbindelse med sætningen af hans digtsamli…

1920, efter 20. februar

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted opsummerer indholdet i de kommende hæfter af Klingen, der gerne skal være færdige inden Axel Saltos afrejs…

1920, mellem 20. februar og 25. marts

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto har givet besked til Lundstrøm om Johannes Larsens ønske om erhvervelse af hans litografimappe og glæder sig…

1920-02-04

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted takker for breve til direktionen for Nyt Nordisk Forlag og til ham selv. Han foreslår Uttenreitter at gå t…

1920-02-07

Carl V. Petersen

Axel Salto

Carl V. Petersen takker for det tilsendte nummer af Klingen, men klager over, at han ikke har fået tilsendt korrektur, …

1920-02-08

Sophus Danneskjold-Samsøe

Axel Salto

Sophus Danneskjold-Samsøe har mødt Th. Oppermann, der gerne vil vide, hvem der har fotograferet hans Vilhelm Kyhn-bille…

1920-02-16

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted forklarer om opsætning af og omslagspapir til sin digtsamling "De evige ting".

1920-02-20

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted foreslår Uttenreitter at oversætte breve af van Gogh til Klingen, mens han selv kunne tænke sig at oversæt…

1920-02-22

O.V. Borch

Axel Salto

O.V. Borch sender et træsnit tiltænkt Klingen. Han ville have afleveret det personligt inden Saltos afrejse til Rom.

1920-02-23

Tom Kristensen

Axel Salto

Opfordret af Bønnelycke sender Tom Kristensen syv prosadigte, hvorfra Klingens redaktion frit kan vælge. Han takker vid…