Menu

Klingen

1917-09-10

Modtager

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Poul Uttenreitter fortæller Sophus Claussen om planen for et tidsskrift for moderne billedkunst, som også skal indeholde enkelte litterære bidrag. Thøger Larsen har lovet bladet sin støtte, og Uttenreitter håber, at Claussen vil gøre det samme.

Transskription

Kerteminde, den 10/9 1917

Hrr. Sophus Claussen!
Maleren Axel Salto og jeg udgiver til Oktober et Maanedsblad for moderne bil. Kunst, - som ogsaa skal indeholde enkelte lit. Bidrag.
Jeg tillader mig at spørge Dem, om De ikke vilde vise Fore-

tagendet den Velvilje at stille et Digt til min Disposition. Thøger Larsen, som jeg netop har været sammen med paa Himmelbjærget, har lovet Bladet sin Støtte. - Han sagde, at De havde tænkt paa at besøge Kerteminde, og at De saa ogsaa vilde have set indenfor hos mig. Det vilde have glædet mig meget, og jeg haaber, De vil gøre Alvor af det, naar Deres Vej engang falder forbi.

Med Hilsen

Deres
Poul Uttenreitter.

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

Kerteminde
København
Thøger Larsen
Axel Salto

Det Kongelige Bibliotek NKS 4978, kvart