Menu

Klingen

1918-09-10

Modtager

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Poul Uttenreitter takker for Sophus Claussens artikel Overvejelse, som vil passe godt sammen med nogle H.C. Andersen-tegninger, Uttenreitter overvejer til samme nummer.

Transskription

Kerteminde, d. 10. Sept. 1918

Kære Hr. Sophus Claussen.
Mange Tak for Deres gennem Otto Gelsted tilsendte "Overvejelse" til "Klingen".
Den skal blive trykt i det 1. Hefte af den nye skandinaviske "Kl.", og den kommer meget a propos, da jeg netop havde tænkt paa at lade reproducere et Par Tegninger af H. C. Andersen fra Museet i Odense.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødigst hengivne
Poul Uttenreitter

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

H.C. Andersen-tegningerne blev trykt i samme hefte som Sophus Claussens Overvejelse, og denne blev illustreret med et papirklip af H.C. Andersen.

Kerteminde

Klingens brevpapir

København
H.C. Andersen
Otto Gelsted

Det Kongelige Bibliotek, breve til Sophus Claussen NKS 4978, kvart