Menu

Klingen

1918-10-16

Modtager

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Poul Uttenreitter udtrykker taknemmelighed over Sophus Claussens løfte om et digt skrevet til Albert Gottschalk, som han har hørt om fra Gelsted.

Transskription

Kerteminde, 16/10 1918

Kære Hr Sophus Claussen.
Otto Gelsted nævnte, at De havde lovet at sende Klingen et Digt om Maleren Alb. Gotschalk.
Et saadant Digt vilde jo være som skabt for Klingen, og vi vilde være Dem meget taknemmelig, om De vilde overlade os Digtet.
Deres ærbødigst hengivne

Poul Uttenreitter

P.S. Undskyld hvis jeg ovenfor har stavet Gotschalks Navn forkert.
Jeg skal sørge for, at De faar Korr. tilsendt.
U.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Digtet, "Et Hexameterbrev", blev trykt i Klingens novemberhæfte 1918.

Kerteminde

Klingens brevpapir

København

Det Kongelige Bibliotek, breve til Sophus Claussen NKS 4978, kvart