Menu

Klingen

1921-02-16

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto meddeler, at han har modtaget Oluf Hartmanns Legat. Han har lavet et træsnit til den kommende mappe og kan fortælle, at vennen Gudmund er på vej til Italien, og at Gelsteds digtsamling udkommer på Levin & Munksgaards Forlag.

Transskription

16/2 1921

Kære Poul
Notits: Oluf Hartmanns Legat er den 16 Feb. - Hartmanns Fødselsdag - givet til maleren Axel Salto. (600 Kr) Legatet bortgives af Malerne Henrik Schouboe, Alb. Naur og Olaf Rude. -
Tak for det tilsendte Udkast, det ser udmærket ud; du skal faa Korrektur paa det. I Stedet for Radering har jeg nu lavet et Træsnit paa Størrelse med Sybergs til Mappen, jeg trykker det selv i Haanden saa vi sparer en Masse Penge. Jeg tror det er meget godt til Mappen det klæder Sybergs pænt.
Jeg har faaet et langt Brev fra Gudmund til har taget plads som Skibsdreng paa en norsk Fiskedam-

per og nu er paa Vej til Italien. Jeg skal sende dig det naar jeg har svaret ham.
Ottos nye Digtsamling vil Levin og Munksgaard udgive saa det gaar jo nok i Orden med den. Hans første Samling er næsten udsolgt.
Her sker forresten saa meget for Tiden eller rettere der er lige ved at ske saa mange Ting (som maaske slet ikke bliver til noget), jeg haaber jeg i Foraarets Løb skal kunne afgive Stof til nogle Notitser.

Venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

[på bagsiden med Uttenreitters håndskrift]:
Lauritz Peder Knudsen
F. 12/4 1900 i Føvling
pr Kolsted
Græsted Eller Maarum
Febr. 1920

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Otto Gelsteds digtsamling, Dansens Almagt, udkom hos Levin & Munksgaard i 1921. Titelblad og vignetter var af Poul Uttenreitter.

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4