Menu

Klingen

1920-06-xx

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted råder Uttenreitter til at prioritere at få H.C. Andersen-bogen placeret på et andet forlag frem for at søge erstatning hos Nyt Nordisk Forlag. Dog gør stigningen i papirpriserne det vanskeligt. En Tusind og en nat-udgivelse må også opgives. Endvidere sender han oversigt over stof til Klingens næste nummer, hvor der vil komme en lang artikel af Poul Henningsen.

Transskription

KØBENHAVN K., den Juni 1920

Kære Poul.
Tak for Brevet om Sybergs Bidrag.
Ang. H.C-A. Bogen, saa er den Sum, Du vil kunne tvinge ud af "Nyt N. F." jo næppe videre stor. Jeg synes, du skal skrive at du altsaa foreløbig tager Bogen tilbage, men at du forbeholder dig Ret 1) til at indlevere den til andet Forlag 2) til eventuelt at søge Dækning hos N. N. F. for dine Redaktionsudgifter (du kan vel næppe anslaa Dem til mere end 100 Kr. ?) - Jeg vil gerne gøre alt, jeg kan, for Bogen paa de andre københavnske Forlag, men i Aar er det umuligt. Den pludselige Stigning paa 30% paa Papirpriserne har nødvendiggjort den største Indskrænkning paa alle Forlag, og jeg anser det for ganske

haabløst at forsøge paa et andet Forlag. - Jeg tror vi maa se Tiden an i al Fald til næste Aar. Jeg vil ogsaa skrive til Axel, at vi absolut maa opgive alle Planer om en Tusind og 1-Nat-Udgave.
Næste Nr. af "Klingen" vil bringe en Art. paa 5 Sider + 2 Helsides Litografier af Poul Henningsen om et grundlægende Arkitekturspørgsmaal. Den maa trykkes sidst i Bladet, for ikke at afbrydes af uvedkommende Tegninger. Saa har vi et Farvelitografi af Svend J. og 2 andre Litografier (af Lundstrøm). Saa har jeg af Tekst Overs. af nogle Breve af Cezanne (2-3 Sider), samt maaske endnu en Farvelæreart. Axel har ogsaa lovet at sende en Art. _Mon det ikke var klogt at gemme Syberg til det sidste 3-_dobbelte Hefte, der jo vil sluge en Masse Stof?
Din hengivne
Otto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Fritz Sybergs træsnit kom alligevel med i Klingen III, 9.

København

Brevpapir:
NYT NORDISK FORLAG
NØRREGADE 7. KØBENHAVN K
TELF. 9330

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4