Menu

Klingen

1921-02-19

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for brev og råder Uttenreitter til at tage en vikarstilling i første omgang, evt. kan han bo hos Salto i starten, men denne planlægger selv at besøge Uttenreitter endnu en gang i Kerteminde, når han skal til Vejle i anledning af sine kattuntryk. Et af motiverne fra den opgave indgår i Klingens grafiske mappe.

Transskription

19/2 1921

Kære Poul
Tak for dit Brev. Det er kedeligt der taarner sig saa mange Vanskeligheder op for dig - jeg tror ogsaa du skal tage de Vikarpladser da jo Muligheden for at Pladserne bliver faste er store og som du siger du har saa Lejlighed til et Overblik over Stillingen herinde. Nu maa der jo snart ske noget af en el. anden Slags. At Pladsen først er fra 1ste Mai er jo ogsaa gunstigt paa Grund af Borgmesterens Bortrejse. Jeg venter at komme til Kjerteminde i hvert Fald endnu en Gang inden du rejser derfra naar jeg tager over til Vejle. Jeg har skaaret de 8 Træsnit til de første Mønstre og rejser selv over med dem, men nu maa jeg først tage de 300 Aftryk af det ene til Klingens gr. Forening saa det bliver nok ikke før

end om en Maaneds tid. Du kan jo som vi har talt om bo hos mig indtil I faar en Lejlighed, nogle Møbler kan jeg jo nok ogsaa godt have men næppe dem alle. Jeg sender dig hermed det Træsnit som jeg har skaaret til Kattunsvæsnet men som jeg synes kan bruges til Foreningen det klæder Sybergs meget pænt.
Venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

p.s. skal jeg gemme Vignetterne og vise Otto dem? Den bedste er nok den pæreformede med Hanken. De er bedre naar man visker Blyanten væk de bliver klarere derved. Forøvrigt synes jeg de kan bruges alle

[på bagsiden med blyant og Uttenreitters egen håndskrift]:
Forlovelsen er indgaaet mellem
Frøken Olga Rasmussen af
St Hby og Vognm. P.H
Petersen af Martofte
[noget ulæseligt]

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rejsen til Vejle gjaldt et kattuntrykkeri nævnt i tidligere, udateret brev fra Salto til Uttenreitter fra januar 1921. Det må være firmaet L.P. Hansen, nu bestyret af Einar Hansen.

Frederiksberg
Kerteminde
Otto Gelsted
Fritz Syberg

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4