Menu

Klingen

1918-05-23

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto kommenterer Uttenreitters forslag om en ny opdeling af de resterende hæfter i Klingens første årgang og foreslår fremrykning af en oversat artikel om Henri Rousseau.

Transskription

Kære Poul
Det er mærkværdig nok ikke faldet mig ind at vi kunde dele Hefterne paa den Maade du antyder det er jo en god Løsning.
Hvis du kunde gøre et Uddrag af Rousseau bogen saa det kunde afsluttes i de to Dobbelthefter (c. 6 Sider i hvert) var det udmærket. Jeg har saa to Rousseau billeder der kan gaa med som Illustrationer. Saa vilde vi være over alle Stofvanskeligheder i Sommeren som er en daarlig Tid at skaffe Bidrag i.
Jeg har intet hørt fra Leo, Wanscher og Bønnelycke.
Jeg maa nok have Rousseau saa hurtigt som muligt (det halve altsaa). Dette i Hast
Med venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Poststemplet 23.5.1918 i København

Planen var tidligere et 3-dobbelt hæfte efterfulgt af et enkelthæfte, hvilket altså nu er afløst af planen om to dobbelthæfter.
Poul Uttenreitters oversættelse af dele af Wilhelm Uhdes biografi om Henri Rousseau blev trykt i juni-juli-nummeret 1918.

Frederiksberg

Brevkort

Kerteminde

Hr. Poul Uttenreitter
Kærbyhus
Kjerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.