Menu

Resultater: 52

julen 1917

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto sender originalerne til Klingens vignetter som julegave til Uttenreitter.

1917-08-xx

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto takker for brev og spørger om toggangen til Kerteminde, da han overvejer at komme på besøg et par dage, mens Kamm…

1917-09-03

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto kommenterer breve af Poul Uttenreitter, bl.a. angående tidsskriftets navn, som har gjort ham forstemt. Uttenreitt…

1918 februar før 26/2

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto foreslår Uttenreitter at udstille sine tegninger til broderier. Endvidere kommenterer han, hvilke digtere, d…

1918-03-08

Axel Salto

Adam Fischer

Axel Salto takker for Adam Fischers artikel, der går godt sammen med nogle fotos af negerskulptur, og for Matisse-bille…

1918-04-09

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto takker for brev og fotografier og fremsætter diverse forslag til billedmateriale til kommende numre af Kling…

1918-04-24

Sigurd Swane

Axel Salto

Sigurd Swane kommenterer trykfejl i hans digt i Klingens seneste nummer, som han ikke finder det nødvendigt at rette. H…

1918 maj

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto kommenterer det modtagne manuskript til Brorson-bogen og fremsætter sine idéer om en smuk og kostbar udgivel…

1918-06-09

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto fremsender svar fra Johan Rohde på forespørgsel om at udgive en bog i Radeerforeningens regi, dernæst sine e…

1918-06-14

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto beder Uttenreitter takke for en tegning og fremsender et svært læseligt manuskript. Efter drøftelse med Gels…

1918-07-04

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto med familie planlægger en uges ophold i Kerteminde i begyndelsen af august og spørger til logi. Der er meget…

1918-09-05

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto ønsker at tage imod et tilbud fra Steen Hasselbalch om at overtage Klingens ekspedition. Den kommende årgang…

1918-11-27

Albert Naur

Axel Salto

Albert Naur giver tilsagn om at forsøge at udføre litografier til Klingen.

1918-11-28

Adam Fischer, Ellen Fischer

Axel Salto

Adam Fischer lover Salto at gå til Paul Guillaume og se på fotografier og foreslår at gøre Klingens læsere opmærksom på…

1918 december

Anker Kirkeby

Axel Salto

Anker Kirkeby takker for den smukke bog og beklager, at Walt ikke kan glæde sig sammen med dem.

1918-12-22

Yngve Anderson

Axel Salto

Yngve Anderson takker for brev og siger ja til at tegne en forside til Klingen, når han har modtaget supplerende oplysn…

1919-01-05

Ernst Zeuthen

Axel Salto

Ernst Zeuthen takker for kortet. Han har endnu ikke et træsnit til Klingen, men han maler på et marinebillede, som måsk…

1919-01-09

Emil Bønnelycke

Axel Salto

Emil Bønnelycke takker for brev og sender første del af ”Appassionata”. Han lover senere at sende flere tilsvarende fra…

1919-01-12

Albert Naur

Axel Salto

Albert Naur takker for en henvendelse fra Salto, men må afslå på grund af travlhed og manglende tiltro til egne evner p…

1919-02-14

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto regner med, at Uttenreitter har hørt om Gelsteds bog om moderne dansk kunst. Der er en overflod af stof til …