Menu

Klingen

1918-03-04

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto sender oplysninger om Klingens martshæfte 1918, hvor en artikel af Herwarth Walden er udeblevet, hvorfor en oversættelse har måttet sættes ind, endvidere om et litografi af Gabriele Münter samt om modtagelsen af en artikel af Kandinsky.

Transskription

4-2-1918

Kære Poul
Her er saa vores 6te Hefte. Angaaende Indholdet saa har jeg til det sidste ventet en lovet Artikel om Expressionisme fra Walden. Da den ikke kom satte jeg Walts Oversættelse ind i Stedet. Litografiet af Fru Münter er der ikke meget ved, det er nærmest taget af filantropiske Grunde for at stive hendes Uds. af; hun staar i en temmelig prekær Situation. Og saa har jeg faaet det Bidrag af Kandinsky. Lexikon'et, som jeg haaber er kommet rigtigt dig i Hænde, er en Gave fra Bladet. M.H.t. din Københavnsrejse ved du at du er hjertelig velkommen til at bo hos mig; send blot et Par Ord i Forvejen. Her er en russisk Digterinde som gaar og venter paa dig med nogle Digte.
Med venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

5-2-1918
Jeg fik nu til Morgen disse Manuskripter jeg vil bede dig se igennem og svare paa. Adr. Maler Aage Paulsen
H.C. Ørstedsvej 41 av
V

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Brevet må være fejldateret af Salto, da Klingens martshæfte fremsendes sammen med brevet, og da ”det Bidrag af Kandinsky” henviser til en artikel vedlagt Saltos brev til Uttenreitter 23.2.1918, og da yderligere den artikel af Herwarth Walden, der nu omtales som udeblevet, endnu ikke var opgivet i brev 26.2.1918. Formentlig er nærværende brev altså fra 4. marts 1918 med tilføjelse fra 5. marts.

Ovids ”Apollon og Dafne”, oversat af Walt Rosenberg, blev bragt sammen Saltos litografi Dafne. Gabriele Münter litografi stod oven over Andreas Windings ”Vrron … Vrron …” tilsendt fra Paris.
Gabriele Münter udstillede i Den frie Udstillings bygning i marts 1918.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.