Menu

Klingen

1919-04-05

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto ærgrer sig over fejl på trykkeriet. Han håber til gengæld meget, at en vandretur med Uttenreitter i påsken kan blive til noget. Han vedlægger en tegning af Rafael fra Vilhelm Wanscher og oplyser, at han selv har tegnet et par litografier til Johannes V. Jensens malaysiske myte.

Transskription

5 - 4 - 1919

Kære Poul

Tak for dit Kort. Jeg har givet Hasselbalch en Reprimande nu; haaber du har faaet Numret. Første og sidste Side i Bladet blev jo desværre byttet om paa Trykkeriet, det skæmmer noget synes du ikke?
Jeg har tegnet et Par Litografier til Joh. V. Jensens Myte.

Jeg har megen Lyst til at tage den Tur i Paasken vi talte om. Jeg formoder det er Torsdag den 17de der skal startes? Klingen skal jo saa komme præcist, færdig fra Cato Onsdag den 16_de_ for at det skal lade sig gøre; men det kan vi vel ogsaa naa. Aage havde nok Lyst til at være med, men han skal ud den 17_de_ og holde et Foredrag den 21de saa han kan ikke. Han foreslaar at du kommer herover i Stedet og bor hos os.
Hvis du selv har mere Lyst til at komme her til Byen i Paasken er du naturligvis velkommen hos os.

Men som sagt jeg har megen Lyst til den Fodtur og hvis du vil planlægge den udfra dit geografiske Kendskab til Øen skal jeg være paa Pletten. Hvor meget vil det koste naar vi ikke skal knibe for meget?

Vedlagt en Tegning af Rafael jeg fik af Wanscher (en Illustration til hans nye Bog og en af de faa autentiske Tegninger af R. Wanscher anerkender)

Venlig hilsen til jer Begge
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den omtalte nye bog af Vilhelm Wanscher hed: Raffaello Santi da Urbino. Hans Liv og Værker, Kbh. 1919.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4