Menu

Klingen

1918-02-24

Afsender

Mogens Lorentzen

Modtager

Sigurd Swane

Dokumentindhold

Mogens Lorentzen skriver - efter aftale med Salto - til Sigurd Swane for at høre, om denne er villig til at afgive sin plads i Klingens martshæfte til Lorentzen, der sandsynligvis skal udstille i Dansk Kunsthandel i marts sammen med Einar Jolin.

Transskription

Kjære Sigurd Swane.

Jeg vil springe lige ind i det. Jeg vil bede Dem om en stor tjeneste. Sagen er, at jeg sandsynligvis skal have en udstilling i "Dansk Kunsthandel" i Marts sammen med den svenske maler Ejnar Jolin. Kontrakten er endnu ikke skrevet og ingenting er fast bestemt, da jeg har maattet gaa ind i stedet for Svend Johansen, som paa grund af sygdom ikke har faaet samlet tilstrækkelig mange billeder sammen til en udstilling. Da Jolin er i Stockholm har vi ikke kunnet faa hans billigelse til dette bytte endnu.
Nu er det at jeg vil bede Dem om at maatte gøre brug af den plads der er tiltænkt Deres billeder i "Klingen" i martsheftet. Jeg har talt med Salto, der kun stillede Deres samtykke dertil som betingelse. Deres billeder skulde da komme i Aprilnumret.
Jeg ved at De allerede gjorde plads

for Naur i februarheftet, men ikke destomindre beder jeg Dem indtrængende at vise mig denne venlighed. Jeg tror det vil støtte min udstilling betydeligt og tænker ikke, De har særlige grunde til gerne at ville have Deres billeder og træsnit frem netop i heftet for Marts.
Da "Klingen" skal gaa i trykken allerede førstkommende fredag, beder jeg Dem snarest sende mig Deres Svar, idet jeg endnu engang beder Dem tage i betragtning, hvor væsentlig det vil være for mig at De gør mig denne store tjeneste.

Med venlig hilsen
Deres
Mogens Lorentzen

Carlsberg Hillerød 24.2.1918.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Einar Jolin og Mogens Lorentzen udstillede sammen i Dansk Kunsthandel 13.-26.3.1918. Klingens martshæfte 1918 indeholdt et litografi og to gengivelser efter malerier af Mogens Lorentzen. Spørgsmålet om udsættelse af Sigurd Swane kommenteres også i breve fra Salto til Uttenreitter 23.2. og 26.2.1918.

Hillerød
København

Det Kongelige Bibliotek Sigurd Swanes papirer, Acc. 1978/123