Menu

Klingen

1918-04-23

Afsender

Sigurd Swane

Dokumentindhold

Sigurd Swane takker for en tilsendt avis og for den artikel, Naur har skrevet om ham i Klingen. Endvidere roser han Kandinskys bidrag i Klingens seneste nummer fra april 1918.

Transskription

23-4-18.

Kære Poul.
Jeg har i flere Dage villet sende Dig et Par Ord med Tak for Avisen Du sendte mig, det var jo en nydelig Anmeldelse, hvis ikke Fyn står med et stort Abonnenttal på Klingen, så er det da ikke din Skyld.
Naurs Ord rørte mig ind til Dybet af min Sjæl. Jeg var lykkelig over at jeg ikke kendte dem i Forvejen, så smukke som de var.
Kandinskys Artikel synes jeg, trods Bredden, var meget interessant, der var dog mange smukke og absolut rammende Betragtninger

Jeg talte med Giersing derom og han fandt det samme, f. Ex dette at Formen dog til syvende og sidst bestemmes indefra af Værket og at Skellet mellem skabende og virtuos Kunst er en Ting, det er værd at fastholde.
Tak for dit Besøg sidst, selv om det jo ved Skæbnens Ugunst kun blev kortvarigt, var jeg dog meget glad for det og jeg håber at du vil gøre det om en anden Gang. Jeg skal hilse dig meget fra Ugle.
En venlig Hilsen til dig selv og din Kone fra din hengivne
S.S.
Vil du, når du ser dem hilse Agrarens og Marie fra os og Gelsted.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Den avis, Swane takker for, må være *Fyns Venstreblad *14.4.1918 med Poul Uttenreitters anmeldelse ""Klingen"" (under signaturen -r.), der citerede store dele af Albert Naurs artikel i tidsskriftet om Sigurd Swane.
”Ugle” er Sigurd Swanes hustru, Christine Swane.
"Agraren" er Johannes Larsens yngste bror, Adolph Larsen.

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.