Menu

Klingen

1918 oktober

Afsender

Mogens Lorentzen

Dokumentindhold

Mogens Lorentzen returnerer dokumenter, han har lånt af Uttenreitter for længe siden, og spørger, om han kan hjælpe i forbindelse med Efterårsudstillingen.

Transskription

Kjære P.U.

Jeg finder mig i uretmæssig besiddelse af disse to dokumenter, som Du elskværdigst sendte mig, for aar tilbage, og som jeg vist ikke, i den forløbne tids travlhed, har faaet takket Dig for. Har Otto Gelsted nogensinde faaet skrevet en artikel om H.H.? Eller er det, ved tidernes ugunst, kun blevet til disse linjer?
Har Du, som "Klingens" Red. sat Dig i forbindelse med H.H.?
Jeg er først nu kommet hjem, fra Aarhus og Kbhvn. efter to Maaneders valfart. Først nu skal jeg til at læse "Tistel ved Veien."
Vi var, paa et hængende haar, kommet paa visit i Kierteminde. Mærkværdige begivenheder lagde sig i vejen for det. Er du leed og keed af endeløse løfter om besøg i din glade udlændighed?
En skønne Dag har Du mig nu alligevel? Er der et aargammel uvenskab mellem os? Jeg erindrer det ikke længere. Jeg indfletter dig i min aftenbøn!
Kan jeg hjælpe dig med efteraarsudstillingen? Desværre kommer jeg ikke til at udstille bogbind, som jeg havde tænkt, paa grund af Elses tykke mave.
Hils Bodil.
Din Mogens.

Fakta

Brev

Det udaterede brev er senere end brevet 16.6.1918, som bemærkningen om Mogens Lorentzens nu aflyste indsendelse af bogbind til Kunstnernes Efterårsudstilling refererer til. Til gengæld må det være i god tid inden denne udstillings åbning 3.11., sandsynligvis er det fra oktober 1918.

Den omtale H.H. må være den norske forfatter Hans Hansen, hvis "Tistel ved veien" udkom i Kristiania i 1917.
Bemærkningen om efterårsudstillingen må gå på Uttenreitters indsendelse af broderier mv., som er omtalt i brev fra Lorentsen til Uttenreitter 16.6.1918.

København

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.