Menu

Klingen

1919-10-03

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted takker for kort og lover svar vedrørende en kunstbog. Han vil gerne skrive en artikel om Thøger Larsen til Klingens næste nummer. Han anbefaler Sophus Danneskjold-Samsøe som kunstskribent på Venstrebladet, hvor det er vigtigt med en person med sympati for Klingen.

Transskription

P.S. Du skal snart faa Svar fra Forlaget om Din Kunstbog.

København K., den 3. Okt 1919

Kære Poul.
Tak for Brevkortet. Jeg svarer kun det nødvendigste, for jeg har vanvittig Snue og maa hele Tiden aande gennem Munden - det er modbydeligt. Skriv til Thøger, at jeg gerne vilde skrive en lille Artikel om ham i Klingen (jeg kan jo benytte, hvad jeg i sin Tid skrev i Venstrebladet). I samme Hefte (1. Hefte af den ny Aargang, Dobbelthefte for Okt-Nov., udkommer midt i November!) skulde vi saa helst have et Digt fra ham.
Ang. Venstrebladet kunde I saa ikke tænke at henvende jer til Danneskjold? Jeg skulde gerne paatage mig at spørge ham og sætte ham lidt ind i, hvad

det drejer sig om. Hvor meget vil han kunne fylde paa Bladet? Hvis han som jeg ved Folkebladet faar 8 Ører Linien (saadan har jeg nemlig ordnet mig med dem - eller var det 7 1/2 Øre, det husker jeg ikke længere?), vil han saa kunne regne med en 75 Kr. Maaneden i den Tid, hvor der er Udstillinger? Jeg tror, Danneskjold er en god Mand til det. Han er umaadelig paapasselig og energisk, har f. Eks. drevet "Moderne Kunst" stærkt op. Han skriver flinkt og ser skarpt og sundt paa Kunst.
Vil I ikke have Danneskjold eller vil Danneskjold ikke, og lader det sig ikke gøre at finde en anden Mand (hvad jeg sikkert haaber), saa skal jeg som allersidste Mulighed paatage mig Hvervet. Jeg har slet ikke Tid, men vil alligevel Hellere tage imod Stillingen end jeg vilde se den gaa over paa Hænder, der ikke var saa nært

[vertikalt i venstre margin]:
knyttede til Klingen og det moderne som vi. Jeg synes det er noget af en Erobring at besætte "Ventrebladet". S.u. Din Otto.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Poul Uttenreitters idé til en billedbog om nyere dansk kunst, som han håbede at få ud på Nyt Nordisk Forlag, uddybes i et brev fra Uttenreitter til Gelsted 5.9.1919, Otto Gelsteds efterladte papirer, KB. Tilg. 513. Den blev ikke til noget.
Sophus Danneskjold-Samsøe skrev anmeldelser i Fyns Venstreblad i årene 1919-1921.
”Moderne Kunst” er Selskabet for moderne Kunst.

København

Brevpapir:
NYT NORDISK FORLAG
NØRREGADE 7 KØBENHAVN K
TELF. 9330

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4