Menu

Klingen

1917-07-30

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted opdaterer Uttenreitter om nyheder fra den litterære verden, bl.a. nye udgivelser af Jóhann Sigurjónsson og Johannes V. Jensen. Selv arbejder Gelsted på en lille afhandling om Brorson, og i øvrigt kommer han snart til Kerteminde.

Transskription

30 juli 1917
Charlottenlund

Kære Poul.
Jeg har ikke fået fat i nogen særlige literære nyheder til dig. Måske kan der blive en notits om islandsk literatur: Sigurjonsson har fuldført et nyt skuespil med motiv fra Njalsaga. Gunnarsson udgiver til efteråret to enaktere
"Brødrene" og "Ramt" under fællestitlen "Smaa skuespil". Fru Eline Hoffmann, gift med Kai Hoffmann, debuterer paa Aschehoug med en fortælling fra Island "Familien Vendel". - - Axel Juel udsender en ny digtsamling "Ved Kærlighedens Korsvej". - Madame D'Ora, dramatiseret af Johs. V. selv, vil til september få première i Berlin. Jeg glemte at spørge om på hvilket teater, men det er sikkert hos Reinhardt, det var i al fald Reinhardt, der i sin tid var tale om - skriv bare Reinhardt.
Der findes ikke nogen videre literatur om Brorson. En enkelt bog har jeg ikke kunnet få fat på, den var udlånt, resten har jeg gennemset, de indeholder ikke noget nyt. Hans embedsbreve er publiceret i et teologisk tidsskrift, der ikke udlånes - det står på læsestuen - men jeg har skrevet af, hvad der har interesse.
Jeg har skrevet en lille afhandling om B. - vel en snes tryksider - som jeg gerne vilde

have trykt som indledning foran i bogen
- de skal læses før versene. Men nu kommer det jo an på om du synes om den.
Hoffmann har bedt mig indsende udvalget så snart som muligt. Nu kommer jeg til Kjerteminde en af dagene, så kan vi snart gøre det hele færdigt.
Der mangler jo kun noter og revision. Bogen vil blive bedømt både af Hoffmann og af Brix. Hoffmann vil stille sig velvilligt - Brix?
Hils Bodil og lille vensker

Din gamle ven
Otto

Jeg ringer Larsens op i telefonen, derfor beder jeg dig ikke hilse også dem.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Gelsteds arbejde med Brorson må være det, der i 1918 førte til udgivelæsen: Hans Adolph Brorson: Psalmer. I udvalg ved Otto Gelsted og Poul Uttenreitter, med originallitografier og vignetter af Axel Salto.
"Vensker" må være Kurt Jungstedt, der underskriver sig "Venske" i et brev til Poul Uttenreitter afsendt fra Skagen 5.7.1918.

Charlottenlund
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4