Menu

Klingen

1920-11-02

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto er frustreret over at blive rykket af Akademiets Bibliotek for Künstlerbriefe og spørger Uttenreitter, hvem der oversat fra den til Klingen. Han frygter, at det er Gelsted, som han ikke har set i måneder og er ved at være godt træt af på grund af gæld til flere sider.

Transskription

2/11 1920

[blyantspåskrift af Uttenreitter midtfor over brødteksten:]
Skrevet til Otto
d 9/11

Kære Poul
Jeg er i dag bleven krævet fra Akademiets Bibliotek for "Künstlerbriefe", hvorfra vi har oversat Cézannes Breve i sidste Nr. af Klingen. Disse Breve er blevet oversat, mens jeg var ude og rejse og formodentlig maa Oversætteren ligge inde med Bogen. Er det dig eller Otto der oversatte de Breve? Jeg formoder (desværre) at det var Otto saa Chancerne for at Bogen existerer i hans Eje stadig, er temmelig ringe. Jeg vil ikke kræve den, før jeg med Bestemthed ved at det er ham der oversatte Brevene, og altsaa maa have taget Bogen med sig. Otto har ingen af os hørt el. set noget til i Maaneder. De Beløb han paa forskellig Maade har stjaalet fra mig - saavel som hvad han har laant af Genstande naturligvis ogsaa - har jeg ikke faaet igen. Hjemme hos mig ligger i en Skuffe, foruden hele hans Korrespondance, Opklæbningsbog m. m., Bøger, der er laant af ham allevegne fra - Frk. Blicher Hansen, Joh. v. Jensen, Universitetsbiblioteket - hvad Fanden skal vi stille op med alt det Roderi. Hvis Otto ogsaa har skilt sig af med "Künstlerbriefe" maa jeg jo erstatte Biblioteket den. Tilfældet Gelsted begynder snart at blive mindre morsomt. Vi kan tale om det naar du kommer herover.
Venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

[med blyant og Uttenreitters hånd på basiden]:
Kl. 1/2 8
Kl. 845
Kl. 1150

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den omtalte bog er: Künstlerbriefe aus dem 19. Jahrhundert, Verlag Bruno Cassirer, Berlin 1914, hvorfra en række Cézanne-breve var oversat til Klingens III. årgang nr. 9. Ifølge indholdsfortegnelsen var oversætteren Olga Wium.

Frederiksberg

Brevpapir:
KLINGEN

Kerteminde
Astrid Blicher-Hansen
Paul Cézanne
Otto Gelsted
Johannes V. Jensen

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4