Menu

Klingen

1919-02-23

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel og Kamma Salto har fået en søn. Axels bror Aage er vendt hjem og bor på Edv. Glæselsvej, hvor der planlægges et selskab, men Salto formoder, at Uttenreitter ikke kan komme. Han fortæller videre om nye planer for en pragtbog til salg til fordel for Klingen.

Transskription

23/2 1919

Kære Poul
Tak for Kortet. Du kan godt ønske mig til Lykke nu Kamma fik forleden en Dreng paa 6 3/4 ũ [pund]. Begge har det godt. Det var vist noget af en Skuffelse at det blev en Dreng for Kamma men da han havde krøllet Haar og Kløft i Hagen slog hun sig til Taals.
Aage er ogsaa kommen og bor nu i dit gamle Værelse. Han optræder i Uniform med Ordner paa og er fuld af de mærkeligste Historier. Han vilde morderlig gerne hilse paa dig siger han, men du kommer vel næppe her til Byen saa snart. Vi afholder et Selskab for Aage om c. 3 Uger her paa Glæselsvej. Det er vel umuligt at du kan komme med desværre? Jeg har faaet Flamman og samtidig taler Paulli om denne Plan med det svenske Stof men saadan en passant, saa jeg ikke synes at vi behøver at tage Notits af det.
Du har vel hørt om Planen med Bogen. Til Det skriver Otto nok om. Han og Jon mente begge at jeg skulde lave Billederne til den alene, saa det tænker jeg nok at jeg gaar ind paa. Hvis du endnu ikke har hørt det kan jeg fortælle at vi tager den malayiske Dyremyte som Johs. v. Jensen gerne stiller til vor Disposition. Jeg har tænkt mig, Værket meget stort anlagt trykt i 50 Eksp à 200 Kr. solgt til Fordel for ´Klingen´ med Prænumeranternes Navne trykt foran i Bogen. Det maa være en oplagt Sukces.
Det er Morsomt for dig med Telefonen ved Lejlighed skal vi snakke sammen. Jeg sender dig hermed et modtaget

[lodret i venstre margin:]
Manuskript. Den danske Uds. i Stockholm som ikke blev til noget i sin Tid, bliver rimeligvis til noget til Efteraaret, det er vel næppe en Notits? Det er hos Liljevalck.
Vi faar rimeligvis 9 Sider Tekststof dennegang i Bladet og 3 Farvelitografier. Ingen Digte.
Venlig Hilsen Din hengivne
Axel Salto

[Tegning på modsat side med blyant af Axel Saltos søn Adam]
Dette er Adams Brev og Hilsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Udstillingen, der hentydes til, må være Nyere dansk Konst, der var arrangeret af Peter Hertz på vegne af Foreningen for Nutidskunst og blev vist på Liljevalchs konsthall i Stockholm i nov.-dec. 1919.
Den omtalte pragtbog med Johs. V. Jensen blev ikke til noget.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4