Menu

Klingen

1917-11-17

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto opsummerer indholdet af Klingens decemberhæfte 1917, der er ved at være på plads. Der er stof nok. Endvidere udtrykker han glæde over opmærksomhed fra Politikens side, som han selv har en vis andel i, tidsskriftets stigende abonnementstal og forventede indtægter ved bogen Elskovskunsten.

Transskription

17/11 1917

Kære Poul
Tak for dit Brev. Det er jo et noget ringe Resultat for al din Møje du har opnaaet, men det er ikke saa meget vi behøver til Dec. Heftet.
Egentlig kunde vi godt for Pladsen undvære noget Digt, men det ser jo altid pænt ud; mere end 1 Side bliver der nu til literært Bidrag: vi har:
3 Billeder af Giersings og 1 Litografi = 4 S.
Swanes Artikel og Vignet el. Fotografi = 2 S.
Wanschers Artikel 5 S.
Relieffer fra Java med lille Art. mindst 2 S.
lile pol. Art. og Note af Giersing 1 S.
1 Fot. efter Karl Larsen 1
--------
15 S.
Paa Omslaget Anmeldelsen af Elskovsk. og Stevnsbog o.s.v.
Egentlig er Reliefferne fra Java til 3 Sider. Jeg vil presse det sammen da et Digt vil være en behagelig Afveksling i al dette faglige Stof. Har du ikke noget af dig selv. Jeg behøver ikke Digtet før den

25 senest. Jeg er ikke blind for at det er farligt at lade S.S. omtale H.G. Det kan forekomme en underligt og ikke rart; men et enkelt Tilfælde tror jeg ikke kan gøre noget. Vi kan jo godt se at faa nogle Aforismer paa den sidste Side i Stedet for et Digt, det skal vi nok klare.
Det er svært saa vi er paa Tapetet i Pol. Det kan jo nok gavne os. Jeg maa jo sige at jeg er ikke uden Andel i dette; det hjælper paa Abonnementslisten; vi er vel nu paa over 350 Ab.
Elskovskunsten skal du faa med det første
Vi har nu kun c. 50 Salgsexemplarer tilbage vi tjener c. 2000 Kr hver hvis da Folk betaler.
Men som du ser har vi ellers godt med Stof til Dec. Maaned, saa lad os bare tage Situationen med Ro.
Mange Hilsner til dig og din Kone fra din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

De omtalte relieffer fra Java kom ikke med.
Med Stevnsbogen hentydes til Carl. V. Petersen: Niels Larsen Stevns, udgivet af Dansk Kunsthandel.
Anker Kirkeby havde omtalt Klingens novemberhæfte i Politiken 14.11.1917.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.