Menu

Klingen

1918-03-08

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for bogen om tobak og kommer med glædelige nyheder om abonnementstallet, der er kommet over 500. Han fortæller videre om forsøg på at få prisen for trykningen ned og om kommende udstillinger.

Transskription

8-3-1918

Kære Poul
Tak for Tobaksbogen, den vil jeg forresten meget gerne have paa Grund af det værdifulde Emne. Det er næsten at gøre Nar af mig at sende den, da jeg er holdt op med at ryge foreløbig, man fristes jo over Evne.
Jeg kan glæde dig med at vi nu er over de 500 Abonnenter de sidste Dage er der igen kommet lidt Liv i Tegningen.
Det er maaske overflødigt at sende dette Udklip fra Ekstrabladet til dig; det er den Slags Ting som gør Reklame
Jeg havde forleden en Bataille med Cato for at faa Prisen yderligere ned, jeg haaber nok at det lykkes mig. Nu glæder vi os til snart at se dig. Den frie Uds. aabner den 20de og Charlottenborg en Uge efter, Giersing skal have Uds. i Kunstforeningen, den faar du jo Lejlighed til at se.
Jeg har faaet et Litografi fra Storm Petersen til næste Nr.

Med venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det omtalte udklip fra Ekstrabladet må henvise til avisens artikel ""Klingen"" fra 7.3.1918, der omtalte tidsskriftets 6. hæfte og optrykte Albert-Birots "Digt til at skrige og danse" i sin helhed, lige som i øvrigt også en del andre aviser gjorde.
Harald Giersing havde en stor udstilling i Kunstforeningen marts-april 1918.
En tegning af Robert Storm Petersen blev bragt i Klingens juni-julihæfte 1918.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.