Menu

Klingen

1920-03-10

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Sophus Danneskjold-Samsøe takker for brev og sender en artikel, skrevet på opfordring af Emil Hannover, som hverken passer i Politiken eller Fyns Venstreblad, men måske i Klingen.

Transskription

V. Boulev. 44. 10 Marts 20.

Kære Salto: Tak for brevet, det paagældende spørgsmaal lader jeg hvile, det egner sig ikke til drøftelse. Vedlagt nogle bemærkninger, som hverken passede til en spalte i "Politiken", som jeg efter henstilling af Hannover skrev og indsendte i anl. af den kinesiske udst. i Kunstindustrimuseet, og som ikke heller passe til Fyns venstreblad. Maaske kan "Klingen" bruge dem. Det bliver vist min svanesang i bladet, jeg kan snart ikke holde skriveri ud mere.
Venlig hilsen
Deres
S. Danneskjold

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Klingens brevpapir

Frederiksberg
Emil Hannover

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.