Menu

Klingen

1918-09-13

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto glæder sig over Uttenreitters og Rudes positive vurdering af tidsskriftet, trods beklagelige trykfejl og dårlig billedkvalitet, hvilket skal blive afhjulpet i 2. årgang. Videre opridses planerne for oktoberhæftet og Saltos arbejde med at skrive rundt til potentielle leverandører, herunder nordmændene, samt dead-line i forbindelse med Kunstnernes Efterårsudstilling og kort nyt om Saltos egne illustrationsopgaver.

Transskription

13/9 1918

Kære Poul
Det er godt at du syntes om det sidste Nr. Rude sagde for Eksp. at Bladet blev bedre for hver Gang. Det er jo morsomt at høre. Der er jo ellers indløbet nogle kedelige Enkeltheder: nogle Trykfejl og ikke helt heldige Fotografier. Men det er jo til dels Papirets Skyld og det retter vi jo paa. Mit Litografi er daarligt overført; det ser saa uldent ud, egner sig sikkert ikke for Papir der i sig selv er noget sprø i Stoffet. Jeg er ked af det med Levy kan du ikke skrive ham nogle Trøstens Ord og sige at der ikke ligger noget Personligt bag.
For Okt. Heftet har jeg tænkt Sophus Claussen med Fot. efter H.C. Andersen Art. af Wanscher om Willumsen med Fot. ev. et Litografi hvis vi faar Tilladelse. Farvelitografier af Rude el. Svend J. og Skjøld (Svensker) Træsnit af Zeuthen og mig selv. Jeg har skrevet en del Breve rundt det afhænger jo af Svaret paa dem hvad jeg har at raade over. Bl.a. har jeg nu selv skrevet til Nordmændene.
Angaaende Brorson mener jeg selv at den federe Skrift staar bedst til Vignetterne, det skrev jeg vist ogsaa. Det bliver vel saa nok den. Synes du om Papiret? Der kommer daglig nogle Prænumeranter.
Det skal nok gaa.
Efteraarsudstillingenm aabner den 2den Nov. Indleveringsfrist den 22 Okt. Anmeldelsesfrist den 12 Okt inden denne Dag maa jeg enten have Broderierne eller en nøjagtig Fortegnelse med Pris. Broderierne selv skal senest den 22de Okt være indleverede til den frie Uds.
Jeg er selv bleven staaende ved sort og hvidt til Klingens Bind (gullig Ryg) De første 10 Eksp. af Bogen kan først foreligge omkring den 20de saa du maa vel hellere skrive med det samme til Digterne og sende Aargangene senere. Du skal imidlertid faa dem tilsendt saa hurtigt som muligt.
Vi kom saa ikke til Aarhus denne Gang. Jeg har slet ikke Tid. Det gaar smaat med Salget derovre. Jeg har solgt et Billede til 700.
Venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

[lodret i venstre margin:]
Træsnittet og Clichéen er afsendt. Jeg skal nu illustrere endnu en Bog af en Tysker der nu er ved Fronten. Han har udtrykkelig ønsket at jeg skulde tegne dertil derfor har jeg paataget mig det. Det er noget skrækkelig skidt.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Uttenreitter udstillede broderier på Kunstnernes Efterårsudstilling 1918.
Den 6. september 1918 havde ”Foreningen Moderne Kunst” i Aarhus åbnet sin første udstilling, hvor både Kamma og Axel Salto deltog sammen med en række af Klingens øvrige kunstnere.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.