Menu

Klingen

1918-04-29

Afsender

Sophus Claussen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Sophus Claussen må melde pas, når det gælder at digte om krigen til Klingen.

Transskription

Kbhv. 29.4.18

Hr. Axel Salto
De maa undskylde. Mine Krigsmuser har, trods gentagne Appeller fra min Side, ikke ladet sig indkalde. Efter fire Aars altovervældende Storslaaethed og Elendighed i Europa.

Ærbødigst
Sophus Claussen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Der hentydes til Klingens maj-hefte 1918 med undertitlen: Krigsnummer.

København
Frederiksberg

Det Kongelige Bibliotek NKS 5225, kvart