Menu

Klingen

1919-03-28

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for en gave til sønnen Adam. Han beklager en fejl i Klingens seneste hæfte og opdaterer Uttenreitter om billeder til kommende numre. Der mangler artikler, men han håber, at den løbende polemik vil fremkalde nogle indlæg. Salto har taget nogle dage fri i anledning af broderens besøg.

Transskription

28/3 1919

Kære Poul
Tak for den morsomme Grønlænder til Adam. Straks var han bange for den, men nu har han baade kysset den og trykket den i Haanden. Selve Æsken morer ham ogsaa, han trykker den op og i ustan[d]selig. Har du faaet Klingen nu? Desværre er der indløbet den kedelige Fejl at Litografen har trykt Borchs Træsnit forrest i Stedet for bagest i Hæftet og saa til Gengæld Jón Stéfansson sidst. Det ser ikke saa godt ud. Vi har til næste Nr. et smukt Litografi af Gudmund af en islandsk Kone. Desuden har vi faaet 2 5 farvede Lit. af Larsen Stevns som han vil udføre hos Cato.
Jeg hører af Otto at du nu er oven Senge igen. Det er godt du er færdig med den Sygdom; der kommer nu en Rekonvalescens som du maa finde dig i. Det er altid saadan. Her er vist ikke noget nyt. Aage gaar omkring paa Selskabelighed eller sidder hjemme og leger med Adam hvad han har mest Mod paa. Selv har jeg paa Grund af hans Besøg taget nogle Dage fri men nu paa Mandag maa Arbejdet genoptages.
Vi har foruden Litografierne ikke noget Stof til næste Nr. af Kl. men formodentlig lokker den polemiske Tone der gennemgaaende præger sidste Nr. nogle Indlæg frem.
Venlig Hilsen fra Kamma og Aage
Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Dansk

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.