Menu

Klingen

1918-01-15

Afsender

Alf Larsen

Dokumentindhold

Alf Larsen kommenterer et digt, han har sendt til Klingen, og hans og Gelsteds divergerende syn herpå. Han insisterer på at få det hele med.

Transskription

Ula 15/1, 18

Kjære herr Poul Uttenreiter,
Nei, Gelsted har ikke ret i at sidste vers skal stryges; eller rettere sagt: selv om han har ret i det saa kan jeg ikke gi ham det. Det er et gammelt tvistespørgsmaal mellem mig og Gelsted dette, og det stikker i en saa stor uoverensstemmelse i vor natur, at jeg kun undtagelsesvis tør følge ham, naar han er ude efter mig i den retning. I dette tilfælde tør jeg ikke. Derfor maa de heller trykke det som det er, hvis de vil ha det. Jeg har jo en mængde prosa

liggende, men foruden alle mine andre svagheder har jeg ogsaa tat et nyt gevær med mig herud Og hvis de var jæger saa vilde De opgi mig blankt og bart naar De hørte dette. Imidlertid er nu sydosten og snøføiken kommen, og jeg tænker jeg blir nødt til at holde mig i hulen en tid, saa der er altsaa alligevel haab for "Klingen"; dog faar jeg sikkert ingenting sendt før den 25de; for jeg har nemlig en artikkel eller to jeg holder paa med (længere artikler altsaa, for lange til "Klingen") og som plager min samvittighed svart.
Med venlig hilsen
Deres Alf Larsen

[i venstre margin:]
ES Allene er en lapsus!

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Digtet drejer sig om Alf Larsens ”Stranden”, der kom i februarhæftet 1918. Tvisten med Gelsted nævnes igen i Alf Larsens brev til Uttenreitter 21.1.1918.

Ula
Kerteminde
Otto Gelsted

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.