Menu

Klingen

1918-02-23

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto sender en artikel af Kandinsky, som Klingen har fået stillet til rådighed af Gabrielle Münter sammen med tilladelse til at oversætte den. Salto finder især kvaliteter i sidste del af artiklen og beder Uttenreitter om at oversætte. Endvidere foreslår han at udskyde Sigurd Swane endnu en gang og give plads til Mogens Lorentzen i næste nummer, da han skal have udstilling, og Klingen har vist sig som en god reklamesøjle.

Transskription

23-2-1918

Kære Poul
Hermed sender jeg en Afhandling af Kandinsky 'Om Kunstneren' som jeg af Gabriele Münter, Kandinsky's Kone, har faaet Tilladelse til at oversætte og bringe i Klingen.
Jeg synes at der især i den sidste Halvdel er mange gode Ting som netop er egnede for Bladet. Kan du ikke oversætte den til Aprilheftet?
Mogens skal maaske have en Uds. i Dansk Kunsthandel i Marts Maaned; hvis det gaar i Orden tænker jeg paa at sætte ham i Bladet i Swanes Sted. Det har nemlig vist sig at have overordentlig Betydning ved en Uds. den Forhaandsreklame og Mogens trænger jo i højere Grad til at stives af. Jeg haaber at Swane vil forstaa dette, han er jo ikke aktuel; naar vi lod ham vente for Naur (som rimeligvis paa Grund af Klingen har solgt godt paa sin lige aabnede Uds) maa vi ogsaa vise Mogens den Tjeneste. Synes du ikke det er rigtigt?

Mange Hilsner
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Mogens Lorentzen var dominerende hvad billeder angår i Klingens martshæfte 1918, hvor hans udstilling i Dansk Kunsthandel 13.-26. marts blev nævnt i udstillingsoversigten. Sigurd Swane kom til at vente til aprilhæftet. Samme spørgsmål berøres i brevet fra Mogens Lorentzen til Sigurd Swane 24.2.1918.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.