Menu

Klingen

1918-01-21

Afsender

Alf Larsen

Dokumentindhold

Alf Larsen giver sin tilladelse til at stryge sidste vers i digtet ”Stranden” og evt. erstatte det med et andet, som vil blive eftersendt, da Gelsted vist alligevel har ret.

Transskription

Kjære herr Poul Uttenreiter! Hvis det endnu kan lade sig gjøre saa stryg sidste vers i "Stranden". Jeg tror alligevel Gelsted har ret. Eller rettere, der bør vist et 8te vers (eller er det 6te?) paa digtet, men Gelsted har vist ret i at dette er ikke som det skal være. Jeg skal prøve paa at sende et andet imorgen. Tryk det ellers uden slutningsverset. Ja, De forstaar mig nok. Venligst Deres Alf Larsen

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Poststemplet i Tjølling i Norge 21.1.1918

Otto Gelsteds indvendinger var blevet kommenteret i Alf Larsens brev til Uttenreitter 15.1.1918.
Ud fra den upræcise angivelse er det svært at bedømme, om sidste vers blev skiftet ud. Sandsynligvis blev det strøget. Der var fem vers i det trykte digt.

Tjølling
Kerteminde

Herr Cand. jur.
Poul Uttenreiter
Kærbyhus
Kerteminde
Danmark.

Otto Gelsted

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.