Menu

Klingen

1917-12-2x

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto takker for en tilsendt artikel og opgør Klingens økonomi, dvs. underskud, og kommenterer forskellige tiltag i den forbindelse.

Transskription

Kære Poul
Tak for den tilsendte Expresartikel. Jeg har ikke set Flamman. Nu er der imidlertid det at jeg siden sidst har truffet Aftale med en Bekendt af mig at han skal skaffe Annoncer til Omslaget og kun levne Plads til Indholdet og nogle Notitser saa denne Gang bliver der ikke Plads til Artiklen som jo heller ikke er af den Art at den skal i straks Det er godt at have noget liggende.
Det med Annoncerne som jeg selv er ked af, skyldes at jeg ved at opgøre Bladets Regnskab finder - trods et stort og stigende Abonnentantal - at Underskuddet pr. Maaned bliver mindst 400 Kr. og det kan jeg ikke bære i Længden. Desværre er jeg ikke saa stiv

i det forretningsmæssige, men jeg gør naturligvis hvad jeg kan for ikke at blive trukket op. Naar nu Cato kommer hjem fra sin Juleferie, skal jeg drøfte Bladets Anliggender med ham indgaaende saa skal du faa mere herom.
Ellers gaar alt godt. Der er vigtigt nyt paa Trapperne.
Glædelig Jul fra din hengivne
Axel Salto

p.s. Har vi Lov at oversætte den Art. af Bennet fra "Flamman"

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det udaterede brev er forsynet med julehilsen og kan dateres til 1917 i kraft af den omtalte artikel af Arnold Bennett, der blev bragt i Klingens martshæfte 1918. Antagelig er brevet fra dagene op til jul og i hvert fald før brevet fra Salto til Uttenreitter 27. december, hvor Salto har talt med Cato om en økonomisk maximumpris.

Den nævnte ”Expresartikel” må være den frit oversatte og lettere forkortede version af Arnold Bennetts artikel (uden overskrift) hentet fra Flamman nov.-dec. 1917, som der ikke blev plads til i Klingens førstkommende hæfte. Den var på indholdsfortegnelsen til I. årgang nr. 5, men blev først bragt i nr. 6.

Frederiksberg
Kerteminde
Arnold Bennett
Chr. Cato

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.