Menu

Klingen

1918 november

Afsender

Alf Larsen

Dokumentindhold

Alf Larsen takker for brev og returnerede digte, besvarer Uttenreitters spørgsmål om et digt og udtrykker håb om at komme til Kerteminde i julen.

Transskription

Hudø pr Tjømø

Kjære Herr Poul Uttenreiter,
Tak for Deres brev og for de returnerte digte. Tænker De paa at trykke dette som begynder: "Brottene glyser..."? Jeg hadde nærmest sendt det med for kuriositets skyld, det er jo en slags vikingevise, ikke sandt? De stiller mig lidt i bekneb med Deres krav paa en forklaring, jeg synes jo nemlg ikke der er noget at forklare, ordene har De vel ikke misforstaaet, nornernes rokke (rokker paa norsk), spyd er jo det

samme paa dansk (baugspyd), raaer er det samme som rær, det var altsaa ordene. Meningen er jo den at de efter at ha kastet vorherre overbord ogsaa seiler fandenivold tværs igjennem selve skjæbnen, eller noget lignende. De seiler jo ogsaa desperat "tværs over alle baaer", hvad man jo ikke gjør i virkeligheten, for man blir naturligvis sittende paa dem. Nu haaper jeg De har det, betænk Dem godt førend De trykker det, jeg er ikke sikker paa om det bør se lyset.
Jeg holder paa med et lidet vinterdigt, hvis begyndelse

2)
ialfald er god, jeg skal se om jeg ikke snart faar det færdig. Nu jeg er kommen herut hvor jeg kan arbeide haaper jeg ikke det skal vare saa altfor længe førend jeg har noget nyt færdig.
Hils Otto mange ganger, det skulde være hyggelig at se baade ham og Ekelund snart. Gad vite om jeg ikke kunde komme en liten tur til Kerteminde i julen, hvis Otto var der, jeg skal til Danmark nemlig.

Venlig hilsen igjen
Deres hengivne
Alf Larsen

vend!
Kan De ikke istedenfor honorar sende mig et eksemplar av Brorsons salmer? Jeg skal gjerne levere to sider for det!

Fakta

PDF
Brev

Brevet er senere end det udaterede brev fra første halvdel af oktober 1918 fra Larsen til Uttenreitter # 2, hvor ”Brottene glyser …” var medsendt, men en vis tid inden jul, altså antagelig fra november 1918.

Det omtalte digt ser ikke ud til at være kommet med i Klingen.

Hudø pr Tjømø
Kerteminde