Menu

Klingen

1919-09-1x

Afsender

Alf Larsen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Alf Larsen sender det digt, han lovede i tidligere brev fra Kristiania.

Transskription

Hudø, Tjømø
Mandag
Kjære Axel Salto,
Hermed det dikt jeg nævnte i mit brev fra Kra. Hvis det er noget I ikke forstaar saa konferer med Frk Blicher-Hansen som har læst det.
Mange hilsener
Deres hengivne
Alf Larsen

Fakta

PDF
Brev

Brevet skal dateres efter det udaterede brev fra Kristiania før 20.9.1919, som det henviser til.

Der kom ikke noget digt af Alf Larsen i sidste nummer af Klingens II. årg.

Hudø
Frederiksberg
Jenny Blicher-Clausen

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.