Menu

Klingen

1917-09-10

Modtager

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

Kerteminde, den 10/9 1917

Hrr. Sophus Claussen!
Maleren Axel Salto og jeg udgiver til Oktober et Maanedsblad for moderne bil. kunst, - som ogsaa skal indeholde enkelte lit. Bidrag.
Jeg tillader mig at spørge Dem, om De ikke vilde vise fore-

tagenet den Velvilje at stille et Digt til min Disposition. Thøger Larsen, som jeg netop har været sammen med paa Himmelbjærget, har lovet Bladet sin Støtte.- Han sagde, at De havde tænkt paa at besøge Kerteminde, og at De saa ogsaa vilde have set indenfor hos mig. Det vilde have glædet mig meget, og jeg haaber, De vil gøre Alvor af det, naar Deres Vej engang falder forbi.

Med venlig Hilsen

Deres
Poul Uttenreitter

Fakta

Brevkort

Dansk

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek NKS 7978, kvart

1917 09 10 uttenreitter til s. claussen s. 1
1917 09 10 uttenreitter til s. claussen s. 2