Menu

Klingen

1918-04-17

Afsender

Emil Bønnelycke

Dokumentindhold

mil Bønnelycke sender digtet ”Sygeplejersken” tiltænkt Klingens maj-nummer 1918.

Transskription

Kjøbenhavn B. d: 17 April 1918.

Kære Poul Uttenreiter.
Jeg har længe været opsat paa at skrive noget til "Klingen", noget du synes bedre om end det sidste, jeg sendte Jer. For nogle Dage siden talte jeg med Salto i Frederiksberg Haver, og han opfordrede mig til at tage mig sammen og skrive et Krigsdigt til Majnummeret; men det maatte være ham i Hænde senest 25de d.s.
Jeg har nu skrevet omstaaende Digt "Sygeplejersken", som jeg ber dig læse, og hvis du synes det duer, da sætte det paa. Jeg ved godt, at jeg ikke vil faa noget Honorar; men jeg vilde være glad, om det blot kom i Bladet.

Mange venlige Hilsner sendes
dig og din Kone
fra
Emil Bønnelycke.

Adresse:
Fru Elisabeth Bönnelycke
Ny Carlsbergvej 8 III B.
Kjöbenhavn

Fakta

PDF
Brev

Det tilsendte digt dukkede ikke op i Klingens maj-nummer 1918, som var et krigsnummer.

København
Kerteminde
Bodil Bech
Axel Salto

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.