Menu

Klingen

1919-01-09

Afsender

Emil Bønnelycke

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Emil Bønnelycke takker for brev og sender første del af ”Appassionata”. Han lover senere at sende flere tilsvarende fragmenter. Han er meget spændt på en oplæsning af sit nye skuespil for Det ny Teaters ledelse, men forsikrer om, at han ikke har glemt løftet om ”Asfaltens Sange”.

Transskription

Sdr. Boulevard 94_4 _B 9/1 19.
B.

Kære Salto
Tak for Deres Brev. Jeg har ikke glemt vor Aftale med Poul U. angaaende disse Prosastykker til "Klingen". Jeg sender Dem hoslagt det første Stykke af "Appassionata" haabende det maa falde i god Jord hos Censuren. Det er ikke det mest pompøse af Manuskriptet, men det er det bedste, bedst egnede Hele til Bladet, tror jeg. Til senere Numre, dersom De skulde sætte Pris paa det, vil jeg med Glæde levere et Par endnu stærkere Fragmenter b.. a.. eet, jeg selv er glad for: "Vin og Sne. " Jeg svømmer i Morgen Aften i en brændende Affaire: Jeg har faaet Brev fra "det ny Teater" med Opfordring til at læse mit nye Skuespil "Den Troskyldige" højt i Morgen Aften paa Teatrets Kontor for Ivar Schmidt og William Norrie. Jeg har arbejdet meget paa det de sidste Nætter og mener at have taget et Snuptag, økonomisk, da Skuespillet, hvis det kommer frem, vil give mig mange Penge.
Jeg har ikke glemt heller "Asfaltens Sange" til Poul U; men da jeg ikke er sikker paa, at jeg faar ret meget mere at gøre med Nordiske Forfatteres Forlag, er det endnu ikke lykkedes mig at fremskaffe et Eksemplar.
Haabende det tilsendte maatte være af nogen Værdi for det store, smukke og gode Blad sender jeg mange venlige Hilsner til Adam og Fru Kamma og Dem selv fra Deres hengivne
Emil Bønnelycke

P.S. Dersom De trykker det tilsendte beder jeg Dem i Indholdsfortegnelse meddele, at det er et Brudstykke af min næste Bog
[lodret i venstre margin:]
"appassionata", et Kærlighedsdigt i Prosa, der vil udkomme til Efteraaret hos H. Aschehoug & Co. København.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Den omtalte ”Vin og Sne” kom ikke i Klingen, mens Apassionata kom i II. årgang nr. 4.
Digtsamlingen ”Asfaltens Sange” var udkommet i 1918, skuespillet ”Den troskyldige” udkom i 1920.

København
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.