Menu

Klingen

1917-08-xx

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto takker for brev og spørger om toggangen til Kerteminde, da han overvejer at komme på besøg et par dage, mens Kamma er på Bornholm, for at drøfte nogle planer.

Transskription

Fredag

Kære Poul
Tak for dit Kort, som jeg først nu - lidt sent - fisker op af den Møgdynge, mit lille Hjem efterhaanden er bleven til. Kamma er nemlig paa Bornholm med min Søn saa her er ingen til at flytte Støvet men nok om dette.
Jeg har tænkt, nu mens jeg er alene, at tage over til Kerteminde og blive der en el. to Dage, da der er nogle Planer jeg gerne vil snakke med dig om. Hvis det altsaa passer dig at have mig i Byen x) nu vil jeg bede dig send mig et Par Ord med
x) Kjerteminde altsaa

hvilket Tog man bedst tager over til dig og hvilken Dag Du har bedst Tid.
Vi kan saa snakke sammen om det der rører sig i os, om din Brorsonbog, som jeg haaber du faar Fornøjelse af og sligt
Hils din Kone!
Din gamle Ven Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Brevet skal dateres efter 6.6.1917, da Poul Uttenreitter blev gift med forfatteren Bodil Bech. At Salto ikke er inde i togforbindelserne til Kerteminde, tyder på datering før de indledende drøftelser af tidsskriftplanerne, som fandt sted under Saltos besøg i Kerteminde i sensommeren 1917 og kommenteres i breve fra 3.9.1917 og frem.

De planer, Salto vil snakke med Uttenreitter om, må næsten være tidsskriftplanerne.
Den omtalte ”Brorsonbog” er nævnt i flere breve fra sommeren 1917, men udkom først året efter som: Hans Adolph Brorson: Psalmer, i udvalg ved Otto Gelsted og Poul Uttenreitter. Bogen var trykt hos H.H. Thiele i 350 ekspl., originallitografier (5 helsider) og 34 vignetter af Axel Salto var udført i Chr. Catos lit. Etablissement. Det farvelitograferede hylster var tegnet af Poul Uttenreitter (foromtale i Klingen I, 11-12, her nævnt som planlagt til udgivelse efteråret 1918 i Klingen II, 1 er udgivelsen stipuleret til inden 1. december).

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.