Menu

Klingen

1917-12-05

Afsender

Sigurd Swane

Dokumentindhold

Sigurd Swane har længe villet skrive. Han spørger til sin fremsendte digtsamling, som han håber, Uttenreitter har modtaget, og til grundlaget for den planlagte artikel til tidsskriftet om ham, som endelig må baseres på hans billeder, ikke på hans breve.

Transskription

d. 5-12-17.

Kære Poul.
Jeg har egentlig længe gået og tænkt på at sende dig et Par Ord, men alligevel betænkt mig fra Dag til Dag.
Først vilde jeg have spurgt, du har vel fået hele Samlingen af Digtene, selv om der måske ikke er noget af dem, der passer til Klingen og selv om der måske heller ikke er mange af dem du bryder dig om, vilde jeg dog nødig at de ikke var kommet dig i Hænde. På den anden Side vil jeg ikke på nogen

måde fremskynde dit Svar, skal vi derfor sige, intet Svar på dette = Ja, de er kommet til dig.
Så spekulerer jeg jo også tit på hvad du vil skrive om mig. Du skrev, du vilde gøre det på Grundlag af mit Stykke og Breve - kære Poul, begge dele er jo piskegale Grundlag. Det eneste gyldige er dog mine Billeder. Har du lidt Indtryk af dem i Årenes Løb - de sidste (deres Godhed eller ikke Godhed ufortalt)

kender du jo desværre ikke - for for mig er det i alle Fald sådan, at selv om jeg vidste, at ikke et Menneske forstod mig eller syntes om mine Billeder og jeg havde et eneste Ord, der kunde forklare eller bringe Folk til at forstå dem, så kunde jeg ikke sige det, det er dog Billedernes Sag selv at bane sig Vej. Jeg kan derfor heller ikke tro, at jeg nogensinde i mine Breve har sagt noget væsentligt om mig selv som Maler og det jeg skrev i Artiklen har jo, ligesom et første Forsøg på en Artikel om Giersing, mere Karakter af en Nekrolog end en Artikel om en levende - og som afdød må du ikke behandle mig, det er jeg dog ikke. Hvis du kommer herover ved Juletid, ser du

så ikke herop, men for Sikkerheds Skyld send et Par Ord først.
Hils Gelsted. De venligste Hilsner til dig selv og din Kone.
Din Sigurd

Fakta

PDF
Brev

Klingens artikel om Sigurd Swane var længe undervejs. Den blev bragt i aprilhæftet 1918 og var skrevet af Albert Naur.

Kerteminde
Bodil Bech
Otto Gelsted

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.