Menu

Klingen

1917-09-19

Afsender

Alf Larsen

Modtager

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Alf Larsen giver tilsagn om at bidrage til det nye tidsskrift, når de kommende ugers rejseliv er overstået. Han er på vej til Gentofte via Kristiania.

Transskription

Hudø 19/9 17.

Kjære Otto Gelsted !

Det siger sig selv at alt hvad jeg kan rode op av mine skuffer og alt hvad jeg eventuelt kan piske mig op til skal stå til tjeneste for det nye tidsskrift enten I vil trykke det med den fedeste corpus eller med petit og enten jeg faar 100 kroner arket eller ingenting. Men netop i morgen pakker jeg min kuffert for at reise til Gentofte og da jeg maa gjøre et ophold paa nogle Dage i Kristiania, kan der komme til at gaa en 8 -14 dage før jeg overhodet faar fat i mine lapper og faar noget skrevet av. Om jeg overhodet har noget liggende som jeg straks kan bruge er for resten et andet, for ikke at sige det første, spørgsmaal. Det maa jeg dog ha, naar jeg faar set efter. Jeg skal baade skynde mig og gjøre mit bedste for at bringe noget præsen-

tabelt ud av det. Du hører altsaa nærmere fra mig, og ikke mere end dette i dag.
Mange hilsener
Din
Alf Larsen.

Fakta

PDF
Brev

Alf Larsen, der var født og opvokset i Norge, men fik dele af sin uddannelse i Danmark, blev tidligt en bekendt af Otto Gelsted og en flittig bidragyder til Klingen.

Hudø

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.