Menu

Klingen

1918-05-06

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Krigsnummeret er endelig færdigt, og Salto tænker nu frem mod et tredobbelt sommer-hæfte, som han allerede har mange idéer til og også delvise tilsagn om både billeder og faglige artikler. Han vil gerne undgå at bringe en længe ventet artikel af Herwarth Walden, som blot viser sig at være et uddrag af en af dennes bøger.

Transskription

6/5 1918

Kære Poul
Saa fik vi da det Krigsnummer sat i Stand med nogen Møje for Per Krohg Bidrag kom saa urimeligt sent, men vi satte Tempoet gevaldigt op og fik naaet det.
Nu skal vi altsaa i Lag med det 3 dobbelte. Af Digte har vi jo et Par af Gelsted (Vineta, Sommer) og saa maaske noget Prosastof du talte om, nogle Drømme. Bønnelycke sender os nogle Digte. Jeg skriver til Wanscher og Leo om Bidrag og til Svend Johansen og Giersing om Litografier. Jeg har tænkt at vi skulde bringe Gengivelser af Rude, Jais Nielsen (Keramik) og Svend Johansen. Rude og Jais N. vil gerne skrive selv noget til. Det kunde man vel ogsaa faa Svend til. Jeg haaber paa Stof fra Winding som foranlediger at vi faar sendt 'Sic' og Nord-Syd, og fra Thorsteinsson i Paris (Memoirer om Rousseau)
Jeg faar nogle Artikler om Maleteknik om Olie, Pastel og Tempera af en Konservator Petersen som har holdt Foredrag herom i 18 Nov. Jeg tror at saadant tørt sagligt Stof vil gøre sig udmærket i et Kunstnerblad.
Jeg har jo ogsaa en Art. af Walden om Expressionisme men den vil jeg helst ikke være nødt til at ty til. Det er blot et Stykke han har skrevet ud af en af sine tidligere Bøger, saa vi er ikke saa forpligtigede.
En 3 a 4 Sider Poesi kan vi altsaa nok regne at vi allerede disponerer over; hvis du altsaa kan skaffe noget mere (naturligvis ogsaa Prosastof der egner sig) er det godt, du mener jo at kunne tage 6 à 8 Sider paa din Kappe.

[lodret i venstre margin:]
Jeg haaber nu paa glædeligt Nyt fra dig, det er jo ikke saa lidt vi skal skaffe. Med venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

”18 Nov.” er Kunstnerforeningen af 18. November.
Klingens første årgang kom ikke til at indeholde et tredobbelt hæfte. Sommer-nummeret blev et dobbelt-nummer med en del af det nævnte indhold. Herwarth Waldens artikel om ekspressionisme, der må have været vedlagt Waldens brev til Salto 20.3.1918, blev aldrig bragt. Formentlig har der været tale om et uddrag af hans: Einblick in Kunst. Expressionismus. Futurismus. Kubismus, udgivet af Verlag Der Sturm, Berlin 1917.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.