Menu

Personer

Vilhelm Wanscher

Vilhelm Wanscher blev magister i kunsthistorie i 1898, men havde ved siden af universitetsstudierne modtaget kunstundervisning inden for både maleri, skulptur og arkitektur. Han var en alsidig og kontroversiel skikkelse i dansk kunstliv. Hans skrift Den æsthetiske Opfattelse af Kunst fra 1906, der tog afstand fra naturalismens kunstsyn og argumenterede for genoptagelsen af klassiske principper, fik stor betydning og skaffede ham tilhængere blandt yngre kunstnere som J.A. Jerichau og Kai Nielsen. Hans synspunkter og forestillingen om "den store stil" vandt også en vis genklang i kredsen omkring Klingen, som han bidrog til fra starten. Wanscher var en flittig kritiker i *Politiken *og desuden docent ved Kunstakademiet 1915-1928, professor smst. 1928-1945.

Fakta

1875-1961

Kunsthistoriker, Maler, Kunstkritiker

Dansk