Menu

Personer

Torstein Torsteinson

Torstein Torsteinson var født i Oslo, hvor han fik sin første uddannelse. I vinteren 1898-99 var han elev på Kristian Zahrtmanns skole i København, dernæst rejste han til Paris, hvor han siden ofte opholdt sig, bl.a. boede han der fra 1908 til 1925. Hans kunst er præget af både impressionismen og kubismen.

Fakta

Torstein Louis Torsteinsson

1876-1966

Maler

Norsk