Menu

Personer

Harald Giersing

Harald Giersing var helt centralt placeret i sin generation, både i kraft af sin kunst, sine skrifter og sin organiserende indsats. Han var en aktiv drivkraft bag foreningen Ung Dansk Kunst, der ganske vist kun fik afholdt en enkelt udstilling, i 1910, men som fik stor betydning for den kreds, der i 1915 brød med Den frie Udstilling og dannede Grønningen. Både i artikler og i et billede som Paris' dom, 1908-1909 formulerede han et brud med den forudgående generations naturbundne kunst, og han må have været en vigtig person at få vundet for Klingen. Hans første bidrag kom i tidsskriftets andet hæfte. Det var dels "Intermezzo" under pseudonymet Athos, dels de i samtiden ofte citerede og parafraserede "Aforismer", og i hæfte tre fulgte den lille, opildnende artikel "Til Klingen". De to sidstnævnte bidrag er, sammen med Axel Saltos "Kunstnernes Efteraarsudstilling" i samme hæfte, det tætteste, Klingen kommer på manifestet. Harald Giersing kendte Axel Salto på forhånd, bl.a. havde også han været på Christiansø i 1911, og han var en nær ven af Fynbo-malerne. I november 1917 giftede han sig med Besse Syberg.

Fakta

1881-1927

Maler

Dansk